Declarația unică se depune până la data de 25 mai 2020

0
878

Agenția Naționalã de Administrare Fiscalã informeazã contribuabilii cã termenul de depunere a Declarației unice este 25 mai 2020.

Acest formular se utilizeazã atât pentru declararea impozitului pe veniturile realizate și a contribuțiilor sociale datorate pentru anul 2019, cât și pentru estimarea obligațiilor datorate pentru anul 2020.

Declarația unicã se depune de cãtre persoanele fizice care realizeazã, individual sau într-o formã de asociere, venituri/pierderi din România, din: activitãți independente, drepturi de proprietate intelectualã, cu excepția contribuabililor pentru care impozitul se reþine la sursã, cedarea folosinței bunurilor, activitãți agricole, pisciculturã și/sau silviculturã, transferul titlurilor de valoare, precum și venituri din alte surse (de exemplu: câștiguri din transferul de monedã virtualã sau venituri impozabile ca urmare a cesiunii de creanțã).

Declarația unicã se depune și de cãtre persoanele fizice rezidente care realizeazã venituri din strãinãtate, supuse impozitãrii în România (de exemplu: venituri din activitãți independente, venituri din valorificarea drepturilor de proprietate intelectualã, venituri din cedarea folosinței bunurilor, venituri din activitãți agricole, pisciculturã, silviculturã, venituri sub formã de dividende, venituri sub formã de dobânzi, venituri din premii, venituri din jocuri de noroc, câºtiguri din transferul titlurilor de valoare etc.).

Declarația unicã se depune astfel:

a)  în format hârtie, direct la registratura organului fiscal sau prin poºtã, cu confirmare de primire (data depunerii declarației în format hârtie este data înregistrãrii acesteia la organul fiscal sau data depunerii la poștã, dupã caz)

Publicitate https://www.mangalianews.ro/

b) prin mijloace electronice de transmitere la distanțã, în conformitate cu prevederile legale în vigoare, respectiv:

– prin intermediul serviciului “Spațiul privat virtual” (SPV);

– pe site-ul e-guvernare.ro, cu semnãturã electronicã calificatã.

Pentru completarea si depunerea declarației unice, contribuabilii pot solicita asistențã telefonicã, în domeniul fiscal sau IT, la numãrul 0314039160, sau la sediul unitãților fiscale pentru completarea și depunerea declarației, inclusiv online, utilizând calculatoarele puse la dispoziția contribuabililor în acest scop.


Mangalia News, 26.02.2020.piese-auto-mangalia.ro

Litoral Press RomâniaLeave a Reply