CURSURI GRATUITE de TUBULATOR NAVAL și LĂCĂTUȘ CONSTRUCTOR NAVAL, la DAMEN SHIPYARDS MANGALIA!

0
6972

farmec.ro
carturesti.ro%20


Despre proiect – Ocupare sustenabilă în Regiunea Sud Est:

Blocul Național Sindical implementează proiectul ”Ocupare sustenabilă în Regiunea Sud Est”, proiect finanțat de Fondul Social European prin Programului Operațional Capital Uman 2014-2020.

Obiectivul general al proiectului/Scopul proiectului – Creșterea nivelului de competențe și promovarea unei ocupări sustenabile pentru șomeri și persoane inactive din regiunea Sud Est, facilitarea accesului la locuri de muncă în special pentru persoanele de etnie romă, persoane din mediul rural, persoane ocupate în agricultura de subzistență și semi-subzistență, persoane vulnerabile sau șomeri pe termen lung, prin furnizarea de măsuri active personalizate pentru creșterea nivelului de competențe și prin recunoașterea competențelor dobândite informal.

Proiectul reprezintă o contribuție concretă la atingerea obiectivului POCU 2014-2020, deoarece acesta contribuie într-o manieră directă la dezvoltarea resurselor umane prin creșterea accesului la formare profesională de calitate pentru 504 persoane care vor fi cuprinse în cursuri de fomare realizate în cadrul proiectului, dar și stimularea ocupării prin inserția profesională a 258 de persoane ce aparțin grupului țintă. Activitatile, rezultatele și indicatorii sunt dovezi concrete de contribuție la îndeplinirea obiectivului major asumat de POCU 2014-2020.

Se vor asigura servicii de formare pentru: tubulator naval, lăcătuș construcții metalice, sudor și salvamar profesionist.

Publicitate https://www.mangalianews.ro/

Valoarea totală a proiectului – 5,537,399.50 lei, din care: 4,706,789.58 lei din Fondul Social European; 830,609.92 din Bugetul Național. (bns.ro).


Mangalia News, 14.09.2018. (Sursa anunțului: Primăria Negru-Vodă!).piese-auto-mangalia.ro

farmec.ro


Leave a Reply