Istoria Dobrogei și patrimoniul arheologic callatian promovate la sesiuni științifice naționale și internaționale

0
881

5 D ISTANBUL (Small)

“În ultimul timp, s-au desfășurat numeroase sesiuni științifice și conferințe atât în țară, cât și în străinătate, la care am fost invitat și la care am participat în calitate de specialist în istorie, șef al Muzeului „Callatis” (secție în cadrul Complexului Cultural „Callatis” din Mangalia) și vicepreședinte al Asociației de Balcanistică și Slavistică din România.

1 RUSE (Small)În perioada 25 – 26 aprilie 2016 am fost prezent la Conferința științifică națională, cu participare internațională, organizată de Biblioteca Regională „Lyuben Karavelov” din Ruse, intitulată Wine – History and Inspiration. Cu două săptămâni înaintea desfășurării conferinței am trimis studiulСведения за производството и търговията на вино в древността в Малка Скития – Mărturii ale producerii și comerțului cu vin în antichitate, în Scythia Minor, care va apărea în revistă științifică a organizatorilor. Studiul l-am realizat împreună cu prof. dr. Nicoleta Ciachir, președintele Asociației de Balcanistică și Slavistică din România, cea care l-a și tradus în limba bulgară.

Universitatea Hyperion din București și Asociația de Balcanistică și Slavistică din România, în parteneriat și cu alte instituții universitare și culturale, au organizat, în zilele de 13 și 14 mai 2016, a treia ediție a Conferinței Internaționale The Romanians and Balkan People. Historical and Geographical Confluences”. Comunicarea mea s-a intitulat: „File din istoria Asociației de Balcanistică și Slavistică din România”. La această conferință am făcut parte din Consiliul științific, iar în a doua zi a conferinței mi-am exercitat și rolul de moderator al lucrărilor.

2 HYPERION (Small)

Universitatea Creștină „Dimitrie Cantemir” din București a organizat, în ziua de 19 mai 2016, Sesiunea ştiinţifică cu tema: 100 de ani de la intrarea României în primul război mondial (1916)”. La această sesiune m-am înscris cu o comunicare pe care am denumit-o: Operațiunile militare și abuzurile armatelor străine în Dobrogea, în timpul Primului Război Mondial”. Studiul va fi publicat, în curând, într-un volum științific editat de Universitatea Creștină „Dimitrie Cantemir”.

Publicitate https://www.mangalianews.ro/

Ministerul Culturii, în parteneriat cu Muzeul Județean Gorj „Alexandru Ștefulescu” au organizat, în perioada 25 – 28 mai 2016, la Târgu Jiu, a 50-a ediție a Sesiunii Naționale de Rapoarte Arheologice. La această sesiune am susținut două comunicări: la secțiunea greco-romană și la secțiunea preistorie. Prima comunicare, intitulată „Cercetări arheologice preventive la Callatis”, a cuprins rezultatele cercetărilor arheologice pe care le-am desfășurat la Mangalia, în campania anului 2015, împreună cu dr. Mihai Ionescu – responsabilul științific al șantierului arheologic Callatis.

4 TG JIU (Small)

A doua comunicare „Materiale preistorice din Peştera Binder – Cheile Turzii, provenite din răscoliri din săpătura lui Nicolae Vlassa”, reprezintă rezultatele cercetărilor arheologice din campania desfășurată în august 2016, în Cheile Turzii, împreună cu: Gheorghe Lazarovici (Cluj Napoca), Magda Lazarovici (Iași), Cristian Roman (Deva),  Radu Pop (Cluj), Romeo-Alexandru Perlik (Predeal), Olimpia Gridan şi Silviu Gridan (Braşov) și Aparaschivei Constantin (Suceava).

În perioada 31 mai – 2 iunie 2016 s-a desfășurat, la Istanbul, Conferința Internațională Caring and Sharing. The Heritage Environment as an Agent for Change”. La Conferință a fost prezentată și Ruta istoriei antice a României la Marea Neagră”, realizată în cadrul Proiectului Alector – „Collaborative networks of Multilevel Actors to advance quality standards for heritage tourism at cross Border Level”, proiect co-finanțat în cadrul Programului Operațional Comun de Cooperare în bazinul Mării Negre 2007 – 2013, având ca obiectiv principal valorizarea elementelor de patrimoniu tangibil și intangibil și dezvoltarea de parteneriate regionale în zona Mării Negre, în vederea creării de produse turistice trans-frontaliere de calitate.

5 A ISTANBUL (Small)

Participanții la această conferință au aflat numeroase informații despre Istoria Dobrogei, despre Muzeul „Callatis” din Mangalia și artefactul cel mai important al Muzeului „Callatis” – unicul papirus antic descoperit pe teritoriul României.

La conferință au mai ținut comunicări: consilier Iulia Dangulea – Autoritatea Națională pentru Turism, muzeograf Andreea Andrei și muzeograf Aurel Mototolea – Muzeul de Istorie Națională și Arheologie Constanța, cercetători de la Academia Română și specialiști din diverse alte centre universitare și culturale ale țării, precum și specialiști din: Republica Moldova, Bulgaria, Grecia, Ucraina, Georgia și, bineînțeles, Turcia.

5 B ISTANBUL

Adaug la aceste activități științifice și Conferința Internațională „Confluențe româno-slave de-a lungul timpului”, pe care Asociația de Balcanistică și Slavistică din România, al cărui vicepreședinte sunt, a organizat-o în ziua de 19 martie 2016, la sediul Uniunii Democrate Bulgare din România, aflat în București. Comunicările au fost susținute de specialiști din România, Bulgaria și Ucraina. Cuvântul introductiv a fost rostit de președintele Asociației de Balcanistică și Slavistică din România, prof. dr. Nicoleta Ciachir, care a prezentat și volumul aflat în curs de apariție În amintirea unui istoric român – Nicolae Ciachir”. La sesiune au fost prezenți și reprezentanți ai organizațiilor minorităților din România: bulgară, sârbă, ucraineană și aromână.

În final, menționez și articolele științifice referitoare la istoria Dobrogei și, în special, a zonei vechii cetăți Callatis, pe care le public în fiecare lună în revista de cultură „Datina”, din al cărui Consiliu științific fac parte, revistă editată de Centrul Cultural Județean Constanța „Teodor T. Burada” al Consiliului Județean Constanța”.

Cercetător științific doctor Sorin Marcel COLESNIUC, 08.06.2016.


Follow us: @MangaliaNews, on Twitter and MangaliaNews PunctRo, to Facebook
Locuri de munca in Mangalia:
Jobs by neuvoo.ropiese-auto-mangalia.ro

lensa.ro


Leave a Reply