Asistații sociali din Mangalia au scăpat de datorii. În schimbul orelor în folosul comunităţii, acestora le-au fost radiate debitele

0
610

farmec.ro
carturesti.ro%20

asistatii_sociali_mangaliaConsilierii locali din Mangalia au fost de acord cu scăderea, prin compensare, din debitele restante la chirie şi întreţinere, a contravalorii cuantumului orelor prestate în folosul comunităţii pentru beneficiarii de ajutor social, în valoare totală de 409.000 lei.

Decizia este o continuare a unei hotărâri aprobate de aleşii locali în 2013, special pentru chiriaşii rău platnici din locuinţele sociale deţinute de primărie, care efectuaseră ore în folosul comunităţii. În urma prestării acestor ore, acestora li s-a decis radierea datoriilor restante la întreţinere, curent electric şi apă.

Potrivit Legii 416/2001 privind venitul minim garantat, primarii pot acorda ajutoare de urgenţă familiilor şi persoanelor care se află în situaţii de necesitate cauzate de calamităţi naturale, incendii, accidente, precum şi pentru alte situaţii deosebite, prin hotărâri ale consiliilor locale.

Fondurile pentru stingerea acestor datorii provin de la bugetul local. Potrivit proiectului de hotărâre aprobat de consilieri, asistaţii social au solicitat, atât la audienţele ţinute la Primărie, cât şi Serviciului Social, să li se ofere posibilitatea achitării datoriilor restante la chirie şi întreţinere, prin efectuarea de ore de muncă în folosul comunităţii. 395 de persoane au efectuat, în perioada iulie-decembrie 2012, aproape 80.000 de ore în folosul comunităţii, în valoare de 330.216 de lei, iar în perioada martie-mai 2013, circa 18.000 de ore, în cuantum de 79.112 lei.

Orele prestate au fost pontate potrivit Legii 416/2001, care prevede că, pentru sumele acordate ca ajutor social, cel puţin una din persoanele majore apte de muncă din familia beneficiară are obligaţia de a presta, lunar, la solicitarea primarului, acţiuni sau lucrări de interes local, cu un tarif corespunzător salariului de bază minim brut pe ţară. Printre activităţile în care sunt implicaţi asistaţii beneficiari ai ajutoarelor sociale se numără îndepărtarea vegetaţiei, toaletarea copacilor şi gardurilor vii, îndepărtarea gunoaielor şi a zăpezii etc.

Mai mult, în editiadesud.ro, Luni, 12.01.2015.

Publicitate https://www.mangalianews.ro/

piese-auto-mangalia.ro

farmec.ro


Leave a Reply