AGA la THR Marea Neagră. Ipotecarea de hoteluri şi terenuri, pe ordinea de zi

0
717

Consiliul de Administraţie al THR Marea Neagră SA, cu sediul în Mangalia, convoacă Adunarea Generala Ordinară a Acţionarilor, în data de Marţi, 08.04.2014 la ora 09.00, la sediul societăţii. Pe ordinea de zi se regăsesc 10 puncte de interes, care vor fi supuse discuţiilor.

Una dintre cele mai importante probleme care va fi analizată este aprobarea ipotecării unor imobile ce fac parte din patrimoniul societăţii. Clădirile şi terenurile asupra cărora asociaţii se vor pune de acord în vederea înaintării actelor pentru ipotecă sunt: Hotel Restaurant Lidia cu terenul aferent, Hotel Restaurant Brânduşa cu terenul aferent, Hotel Diana cu terenul aferent, Hotel Restaurant Siret cu terenul aferent şi Hotelul Restaurant Aida cu terenul aferent. Ipotecarea bunurilor patrimoniale descrise mai sus se impune în vederea garantării unor credite de investiţii sau credite de exploatare în valoare totală de 17.500.000 lei.

Alte puncte cuprinse în ordinea de zi sunt: prezentarea, dezbaterea şi aprobarea situaţiilor financiare consolidate la data de 31.12.2013, pe baza rapoartelor prezentate de Consiliul de Administraţie şi de auditorul financiar, prezentarea, analiza şi aprobarea Proiectului bugetului de venituri şi cheltuieli, a programului de investiţii şi a programului de activitate pentru anul 2014, precum şi aprobarea remuneraţiei administratorilor şi a directorului general, conform contractelor de administrare şi a contractului de mandat.

Managerul general al THR Marea Neagra este Linica Stan, care îndeplineşte şi funcţia de consilier local la Mangalia în cadrul Comisiei Economice şi de Fonduri Structurale Europene.

Potrivit datelor oficiale, compania deţine aproximativ 13% din litoralul românesc, capitalul social subscris şi vărsat este de 57.894.993,9 lei, iar în anul 2012  avut o cifră de afaceri de 30.367.947 de lei, profitul net ajungând la suma de 3.154.284 de lei. Conform clasificării Caen, întreprinderea are ca obiect de activitate „Hoteluri şi alte facilităţi de cazare similare”, având 386 de angajaţi.

Publicitate https://www.mangalianews.ro/

Nicoleta NICOLAU, ziuadeconstanta, Vineri, 7 martie 2014.


piese-auto-mangalia.ro

lensa.ro


Leave a Reply