INFP Institutul Național pentru Fizica Pământului

Insti­tu­tul Națio­nal de Cer­ce­ta­re Dezvol­ta­re pen­tru Fizi­ca Pămân­tu­lui, Măgu­re­le.