Ati văzut Strategia de Dezvoltare Locală a Municipiului Mangalia? Ce părere aveti?

0
487
strategia_dezvoltare_locala_mangalia_2016-2023
(Extrase din SDL Mangalia). După ce am lecturat cele 225 de pagini ale Strategiei Locale de Dezvoltare a Municipiului Mangalia, am reținut următoarele:
La paginile 84 – 85, o Analiză SWOT a zonei Mangalia, cu punctele sale Forte și punctele Slabe:

Puncte forte:

Capacitatea de polarizare a elementelor economice; Dinamica mediului de afaceri buna; Concentrare mare a sectorului de constructii; Terenuri si spatii disponibile pentru dezvoltare economica; Preocuparea autoritatilor locale pentru dezvoltarea mediului de afaceri; Potential turistic mare; Fiscalitate locala redusa; Accesul la cai de transport de buna calitate; Forta de munca specializata; Conditii si resurse naturale ce pot fi valorificate economic (in cadrul unui plan de dezvoltare sustenabila): Ape minerale, namol, pescuit, peisaje naturale; Domeniul industrial naval bine dezvoltat; Agricultura dezvoltata; Port comercial.

Puncte slabe:

Slaba diversificare a domeniilor economice; Acces limitat la finantare; Acces limitat la tehnologie inalta; Sectorul IT&C slab dezvoltat; Parteneriate public-private insuficient dezvoltate; Slaba implicare a comunitatilor locale; Infrastructura pentru turism trebuie imbunatatita; Activitati economice destinate turistilor insuficient diversificate, una din cauzele sezonului turistic foarte scurt; Sector industrial nediversificat; Antreprenoriatul mic si mijlociu subdezvoltat; Lipsa unei piete agroalimentare; Produsele locale nu sunt promovate; Nevalorificarea din punct de vedere economic a faptului ca Mangalia este o zona de tranzit pentru multi turisti; Dependenta locurior de munca a majoritatii locuitorilor de santierul naval; Caracterul sezonier al locurilor de munca in turism; Numar de locuri de munca insuficiente pe tot parcursul anului.

Amenintari:

Instabilitate legislativa; Fonduri insuficiente; Proceduri birocratice; Necesitatea de investitii extinse; Lipsa investitiilor duce la scaderea fluxului de turisti, in favoarea Bulgariei; Plecarea populatiei tinere din cauza lipsei locurilor de munca; Scaderile cererii mondiale de nave afecteaza activitatea santierului naval.

Oportunitati:

Politici guvernamentale de sprijin in turism; Accesarea de fonduri si programe guvernamentale si europene pentru dezvoltare; Implicarea actorilor locali in dezvoltarea localitatii; Posibilitatea schimburilor transfrontaliere prin elaborarea de proiecte comune; Crearea de facilitati pentru tineri de a deveni antreprenori; Crearea de facilitati pentru mari investitori pentru crearea de locuri de munca; O varitate de domenii economice care nu sunt valorificate, dar cu potential si combinate cu protectia mediului.
Începând cu pagina 86, până la finalul acestui document (pag.224), este prezentat PORTOFOLIUL DE ACTIUNI care cuprinde Proiectele prevăzute a se realiza în perioada 2016-2023:

1. REABILITARE SI VALORIFICARE MOVILA DOCUMACI

Valoare minima/maxima proiect conform sursei de finantare identificata
• valoarea maximă a proiectului – 5 milioane euro ; • valoarea minimă a proiectului – 100.000 euro, indiferent de clasificarea monumentului istoric.

2. CREARE BAZA DE TRATAMENT BALNEAR – HOTEL EGRETA

Sursa de finantare Bugetul Local al Municipiului Mangalia. Surse private atrase prin intermediul unui parteneriat pubic privat. NOTA! La momentul elaborarii prezentei fise de proiect, investitia nu este eligibila in cadrul niciunui program cu finantare nerambursabila. Valoare proiect. Conform devizului general estimativ din cadrul DALI/SF.

3. REABILITARE TRAMA STRADALA MANGALIA – STATIUNI

(Cu sursele de finantare prevăzute în SDL).

4. REABILITARE ILUMINAT PUBLIC MANGALIA SI STATIUNI

Obiectiv general: Gestionarea durabila a energiei in infrastructura de iluminat public in Municipiul Mangalia si statiuni. Obiective specifice: Eficientizarea energetica a sistemului de iluminat public prin actiuni de reabilitare si modernizare a acestuia care sa conduca la un consum redus de energie.

5. REABILITARE CLADIRI PUBLICE

Obiective specifice: Eficientizarea energetica a cladirilor publice prin actiuni de reabilitare si modernizare a acestora care sa conduca la un consum redus de energie.

6. REABILITARE TERMICA CLADIRI REZIDENTINTIALE

Obiective specifice: Eficientizarea energetica a cladirilor rezidentiale (blocurilor de locuinte) prin actiuni de reabilitare si modernizare a acestuia care sa conduca la un consum redus de energie.

Publicitate https://www.mangalianews.ro/

7. CREAREA DE SPATII VERZI SI PARCURI 

Obiective specifice: reconversia funcțională și/sau reutilizarea unor terenuri și suprafețe abandonate și neutilizate din interiorul Municipiului Mangalia și transformarea lor în spatii verzi pentru agrement si petrecere a timpului liber pentru comunitate.

8. REABILITARE SI DOTARE AMBULATORIU, SPITAL MUNICIPAL MANGALIA

Obiectiv specific: reabilitarea si dotarea ambulatoriului de specialitate existent in cadrul Spitalului Municipal Mangalia.

9. ENERGIE VERDE PENTRU EFICIENTIZAREA CONSUMULUI DE ENERGIE ELECTRICA LA NIVELUL MUNICIPIULUI MANGALIA 

Obiective specifice: implementarea unui sistem eficient de productie si furnizare a energiei verzi provenita din energia eoliana pentru consumul public (iluminat public – iluminat stradal si ambiental).

10. MODERNIZAREA TRANSPORTULUI IN COMUN IN MANGALIA SI STATIUNI

Obiective specifice: adaptarea, dezvoltarea si modernizarea infrastructurii transportului public urban la exigentele normelor europene privind transportul ecologic, nepoluant.

11. PISTA PENTRU BICICLETE IN MANGALIA SI STATIUNI 

Obiective specifice: dezvoltarea infrastructurii specifica transportului public urban nemotorizat pe bicicleta; introducerea bicicletei in peisajul vietii urbane ca mijloc de transport alternativ.

12. CREARE SPATIU CULTURAL – GRADINA DE VARA 

Obiectiv general: cresterea gradului de atractivitate turistica la nivelul Municipiului Mangalia si statiuni. Obiective specifice: crearea unui spatiu cultural de agrement tip gradina de vara.

Gradina de vara propusa in cadrul proiectului reprezinta un spatiu de agrement si recreere, centrat pe activitati culturale, unde turistii isi pot petrece timpul liber intr-un mod confortabil.

13. GRADINA ZOOLOGICA – PADUREA COMOROVA 

Obiectiv general: cresterea gradului de atractivitate turistica la nivelul Municipiului Mangalia si statiuni. Obiective specifice: infiintarea si dotarea unei gradini zoologice in Padurea Comorova ca spatiu de agrement si petrecere a timpului liber pentru turisti si pentru comunitatea Judetului Constanta.

14. REABILITARE CASA DE CULTURA – MUNICIPIUL MANGALIA 

Obiective specifice: Reabilitarea CASEI DE CULTURA din Municipiul Mangalia, spatiu cultural de agrement si petrecere a timpului liber pentru comunitatea locala si turisti.

15. COGENERARE  DE  INALTA  EFICIENTA

Obiectiv  general:  integrarea  de  sisteme  de   cogenerare  in  sistemul  cetralizat  de  termoficare   existent  in  Municipiul  Mangalia.   Obiective  specifice:  achizitionare  si montare de sisteme de cogenerare de inalta eficienta.

16. OBOR DE ANIMALE

Obiectiv general: Cresterea accesibilitatii pe piata de comercializare a produselor pentru producatorii locali. Obiective specifice: Amenajarea corespunzatoare a unui obor de animale in conformitate cu standardele si normele specifice in vigoare.

17. SISTEM DE IRIGATII IN MANGALIA SI STATIUNI

Obiective specifice: Construirea si punerea in functiune a unui sistem de irigatii eficient pentru intretinerea spatiilor verzi existente in Municipiul Mangalia.

18. REAMENAJARE SI MODERNIZARE PARCURI 

Obiective specifice: Reamenajarea si modernizarea parcurilor ca spatii de agrement si petrecere a timpului liber.

19. CREARE SI DOTARE CAMPUS PREUNIVERSITAR 

Obiectiv general: Creșterea relevanței învățământului preuniversitar in relație cu piața forței de muncă și sectoarele economice competitive. Obiective specifice: Reabilitarea infrastructurii educationale existenta si neutilizata la nivelul UAT Mangalia in vederea transformarii acesteia in campus preuniversitar.

20. ALIMENTARE CU APA SI CANALIZARE – DOBROGEA II 

Entitatea responsabila cu implementarea proiectului:
SC RAJA SA in calitate de operator regional în domeniul alimentării populației cu apă potabilă și al epurării apelor uzate la nivelul UAT Mangalia;

Obiectiv general: imbunătăţirea calităţii şi accesului la infrastructura de apă şi apă uzată in UAT Mangalia. Obiective specifice: modernizarea și extinderea serviciilor de alimentare cu apă şi canalizare în UAT Mangalia.

21. MANSARDARE BLOCURI DE LOCUIT 

Obiectiv general: Crearea unui fond de locuinte la preturi accesibile.
Obiective specifice: Construirea de locuinte la mansardele blocurilor, in Municipiul Mangalia.

22. CONSTRUIRE LOCUINTE SOCIALE 

UAT MANGALIA – prin GRUPUL DE ACTIUNE LOCALA constituit din reprezentanti ai autoritatilor publice locale, ai institutiilor, mediului de afaceri local si societatea civila.

Obiective specifice: Construirea de locuinte sociale in sprijinul persoanelor vulnerabile din punct de vedere al excluziunii sociale.

23. CONSTRUIRE SI DOTARE CENTRU PENTRU PERSOANE VARSTNICE 

Obiective specifice: Construirea si dotarea unui centru specializat in furnizarea de servicii adaptate nevoilor persoanelor in varsta.

24. CONSTRUIRE SI DOTARE CRESA 

Obiective specifice: Infiintarea si dotarea unei crese in Municipiul Mangalia.

25. REABILITARE SI MODERNIZARE ALEE DE PROMENADA CAP AURORA

Obiective specifice: Reabilitarea si modernizarea aleei de promenda din statiunea Cap Aurora.

26.  Dezvoltarea de parteneriate 

(…) Aceste parteneriate au scopul de a crea un mediu stimulativ pentru initiativa sectorului privat de a dezvolta proiecte precum:

– proiecte cu scopul abordarii problematicii HORECA, prin care se doreste realizarea unei institutii de formare cu profil turistic, in asa fel incat in sezonul estival lipsa de personal sa nu mai fie o problema.

– proiecte cu scopul crearii unui parc industrial in zona, prin care este abordata atat problematica concentrarii tuturor industriilor intr-un loc, dar si cea a surselor de venit ale bugetului local. Acest tip de parteneriat ar conduce la cresterea investitiilor in municipiu Mangalia.

– parteneriate tip clustere, cu caracter inovativ al proiectului, si care are nevoie de un timp de incubare mai mare. De asemenea, prin dezvoltarea de parteneriate, mecanismele de piaţă vor stimula antreprenoriatul inovativ şi implicarea firmelor în activităţile economice noi. (…)

Valoarea finantarii publice nerambursabile, pentru un proiect, este cuprinsa intre 4.500.000 lei si 30.000.000 lei (max. 20.000.000 lei daca proiectul contine activitati de inovare pentru cluster).

Valoarea finantarii publice nerambursabile nu va depasi echivalentul in lei a 7.500.000 euro sau, in cazul in care care proiectul contine activitati de inovare pentru cluster, echivalentul in lei a 5.000.000 euro. Durata proiectelor: maximum 60 de luni.

Strategia de Dezvoltare Locală a Municipiului Mangalia, în format integral poate fi citită aici:

sdl-mangalia-strategia-locala-dezvoltare-2016-2023

Alte articole pe această temă:

PROPUNERI pentru STRATEGIA DE DEZVOLTARE LOCALĂ a municipiului Mangalia (I)

PROPUNERI pentru STRATEGIA DE DEZVOLTARE LOCALĂ a municipiului Mangalia (II)


Mangalia News, sâmbătă, 12 noiembrie 2016.piese-auto-mangalia.roLeave a Reply