Școala Gala Galaction Mangalia lansează un PROIECT INTERNATIONAL pentru PROMOVAREA ARTEI şi TRADITIILOR

0
570

Invitație-Jurnal-2016-1 de-la-prof-Adriana-Popescu (Small)

SECŢIUNEA I
SESIUNE DE COMUNICĂRI ŞTIINŢIFICE
„MĂRTURII”

(studii în domeniul artei şi tradiţiei)

     Sesiunea de comunicări ştiinţifice este dedicată sprijinirii iniţiativelor cadrelor didactice de a-şi expune opiniile şi totodată de a-i motiva să îşi asume un rol constructiv în promovarea artei şi a tradiţiilor.
     Tematica lucrărilor este la libera alegere a participanţilor, dar cu respectarea conţinutului simpozionului. Comunicările ştiinţifice ale participanţilor pot fi: studii de caz, eseuri, referate, în domeniul artei şi a tradiţiilor comunităţii din care fac parte.
GRUP TINTĂ
Cadre didactice din învăţământul preuniversitar şi universitar românesc şi internaţional, indiferent de disciplina predată, etnografi, cercetători, muzeografi, studenţi.
LOCUL DESFASURĂRII / DATA
22 mai 2016
Sala de conferință a Hotelului Doina, Neptun, Mangalia
FINALITĂŢI
Editarea unui volum al activităţii, înregistrat ISBN, cu cele mai apreciate studii de specialitate, creaţii plastice și fotografii etnografice ce poate fi trimis, la cerere, (în format electronic) participantilor;
Se vor acorda adeverinţe şi diplome de participare, ce vor fi trimise pe e-mail (pe adresa specificată în fişa de înscriere).
REGULAMENT DE PARTICIPARE:
Participarea la concurs este directă/indirectă.
Înscrierea participanţilor şi depunerea/trimiterea lucrărilor se va face in format electronic, prin expedierea fişei de înscriere, a acordului de parteneriat scanat (semnat și ștampilat) şi a lucrării pentru sesiunea de comunicări, până pe data de 20. 05. 2016 la adresa de e-mail; [email protected]
Primirea fişelor de înscriere şi a lucrărilor vor fi validate şi confirmate prin e-mail. Articolele primite intră automat în procesul de selecţie. Decizia de a publica sau nu articolele dumneavoastră depinde atât de calitatea acestora, originalitate, precum şi de respectarea cerinţelor.
În funcţie de complexitatea lucrărilor, acestea pot fi elaborate şi în echipe de doua cadre didactice.
REDACTAREA ARTICOLULUI:
Redactarea lucrării se va face în format A4, Times New Roman, la 1,15 rânduri, font de 14, obligatoriu cu diacritice.
Titlul va fi scris cu majuscule (Times New Roman, caracter 16, Bold, centrat)
La 2 rânduri de titlu se va scrie autorul şi instituţia (Times New Roman, 12). La 2 rânduri de numele autorului se va începe scrierea textului.
Textele semnate de cadrele didactice vor avea ca întindere maximum 3 pagini .
Bibliografia se va consemna la sfârşitul articolului, în următoarea ordine: numele şi prenumele autorului, titlul lucrării, editura, anul.
Imaginile înserate vor fi lizibile la printare.
 Pentru profesorii din Mangalia, care participă direct la acest simpozion, lucrarea trebuie însoţită de un rezumat, în format PPT, cu maximum 10 slideuri/ 2 min. Toți profesorii, cu participare directă la Simpozion, vor primi diplome, adeverințe de participare și CD-ul cu ISBN. FĂRĂ TAXÃ DE PARTICIPARE!

SECŢIUNEA II
CONCURS DE ARTE PLASTICE ŞI ARTĂ FOTOGRAFICĂ CU TEMA
“FOTOGRAFIE ETNOGRAFICĂ”

GRUP ŢINTĂ
Elevi din clasele V-XII şi studenţi.
LOCUL DESFAŞURĂRII
Sala de conferință a hotelului Doina, Neptun, Mangalia, 22 mai 2016.
REGULAMENT DE PARTICIPARE:
Participarea la concurs este indirectă.
Fişa de înscriere, acordul de parteneriat şi lucrările (creaţii plastice şi fotografii) vor fi trimise prin e-mail la adresa: [email protected] yahoo.com, pană la data de 20.05.2016 şi vor specifica tehnica de lucru, dimensiunea şi titlul lucrării.
Pentru această secţiune se vor trimite maximum 5 lucrări/elev, doar pe suport digital (minim 150 dpi – maxim 300 dpi, 3000 x 2000 pixeli). Realizarea tehnică a lucrărilor trebuie să se încadreze scopului expoziţiei (conservarea şi salvarea prin document foto si creaţii plastice a elementelor de cultură tradiţională).
În acest sens, nu se acceptă intervenţii majore în fotografie.
Se admit fotografii şi creaţii plastice cu caracter etnografic, din domeniul culturii tradiţionale (obiecte sau detalii de obiecte de patrimoniu cultural tradiţional, costum popular, portret, obiceiuri tradiţionale, arhitectură tradiţională, industrie casnică, minorităţi etc). Primirea fişelor de înscriere şi a lucrărilor vor fi validate şi confirmate prin e-mail.
FINALITĂŢI
Vor fi premiate talentele remarcabile, desenele şi lucrările fotografice cele mai expresive dar şi cele mai sincere şi inovative prezentări ale viziunii tinerilor asupra tematicii artei și a tradiţiei.
Se vor acorda diplome în format electronic, pentru locurile I, II, III şi trei menţiuni pentru fiecare secţiune şi categorie de vârstă (cu numele prof. coordonator) şi adeverinţe de participare cadrelor didactice coordonatoare, ce vor fi trimise pe e-mail ( pe adresa profesorului ).
FĂRĂ TAXÃ DE PARTICIPARE!

Şcoala Gala Galaction
Str. Şoseaua Constanţei, nr.27
Loc. Mangalia, jud. Constanţa
Tel. 0741 759 800
e-mail: [email protected]
Nr._______/________ Nr._______/________

ACORD DE PARTENERIAT
Încheiat astăzi, …………………………………..între şcolile:
• Şcoala „Gala Galaction” Mangalia, reprezentată de prof. Adriana Popescu şi prof. Ramona Buzea în calitate de coordonatori ai Proiectului Internațional „ Jurnal – mărturii şi fotografii etnografice ”, înscris în CAEN 2016, la poziţia 26
• Şcoala……………………………………………………………………………………………………………………,
reprezentată de prof. ………………………………………………………………………………., în calitate de director şi
………………………………………………………………………………..în calitate de partener/coordonator de lucrare
Durata: 20.04 – 20.06. 2016
Şcoala coordonatoare se obligă :
•Să distribuie regulamentul concursului şcolilor partenere.
•Să colecteze lucrările realizate de către parteneri.
•Să realizeze pagina Web a proiectului.
•Să asigure jurizarea lucrărilor.
•Să emită şi să distribuie diplome profesorilor si elevilor premianţi. .
•Să mediatizeze rezultatele concursului.
Şcoala participantă se obligă:
•Să înscrie elevii în concurs.
•Să îndrume elevii în realizarea lucrărilor.
•Să selecteze si sa expedieze lucrările pe adresa concursului/şcolii coordonatoare.
•Să distribuie elevilor participanţi diplomele şi premiile cuvenite.
•Să mediatizeze concursul şi rezultatele obţinute în localitatea de provenienţă.
Partenerii se obligă să colaboreze pe toată durata proiectului pentru ca acesta să se deruleze conform scopului stabilit.
Prezentul contract se încheie în două exemplare, câte unul pentru fiecare parte.
Aplicant, Partener,
Şcoala „Gala Galaction” Mangalia
Director, prof. Adriana Popescu
“Jurnal – mărturii”
22 mai, 2016

FIŞĂ DE ÎNSCRIERE
Sectiunea I*
Titlul lucrării: ___________________________________________________
Numele şi prenumele:______________________________________________
Date de contact personale (nr. telefon, adresă e-mail): ___________________________________________________________________
Unitatea şcolară (denumire, adresă, telefon, e-mail):_______________________
________________________________________________________________
Participare: □ directă □ indirectă
“Jurnal – fotografie etnografică”
22 mai, 2016
FIŞĂ DE ÎNSCRIERE
Sectiunea II*
Unitatea şcolară (denumire, adresă, telefon, e-mail):____________________
______________________________________________________________________
Categoria de varsta : 11-15 15-19 20-23
Secţiunea:_____________________________________________________________
Numele participanţilor/participantului:
1._______________________
2._______________________
3._______________________
5._______________________
Cadru didactic îndrumător___________________________________________
Date de contact îndrumător (nr. telefon, adresă e-mail):____________________


MangaliaNews.ro, 08.05.2016.

Publicitate https://www.mangalianews.ro/

Follow us: @MangaliaNews, on Twitter and MangaliaNews PunctRo, to Facebook

piese-auto-mangalia.roLeave a Reply