Spitalul Municipal Mangalia anunță Concurs pentru ocuparea unor posturi vacante

0
1498

Spitalul Municipal Mangalia anunță Concurs pentru ocuparea posturilor vacante:

– 1 post vacant de îngrijitoare (G), normă întreagă – Secția Obstetrică ginecologie;
– 1 post vacant de îngrijitoare (G), normă întreagă – Laborator radiologie imagistică medicală;
– 1 post vacant de îngrijitoare (G), normă întreagă – Compartiment Neurologie.
Conditii specifice pentru ocuparea postului:
a) școală generală;
b) nu se solicită vechime în muncă sau specialitate.
Calendarul concursului:
1. Dosarele de concurs se depun la Biroul resurse umane până la data de 12.07.2024, inclusiv, în intervalul orar 11.00-13.00.
2. Rezultatele selectării dosarelor de înscriere se vor afișa la data de 16.07.2024, ora 16.00.
3. Proba scrisă se va desfășura în data de 22.07.2024, ora 10.00, la Pavilionul administrativ.
4. Proba interviu se va desfășura în data de 25.07.2024, ora și locul desfășurării se vor comunica odată cu rezultatul probei scrise. La proba interviu vor putea participa numai candidații declarați admiși la proba scrisă.
5. Rezultatele probei scrise și probei interviu se vor afișa în maximum o zi lucrătoare de la finalizarea fiecărei probe.
6. Candidații nemulțumiți pot depune contestații în termen de cel mult o zi lucrătoare de la data afișării rezultatului selecției dosarelor, probei scrise și a interviului, sub sancțiunea decăderii din acest drept. Comunicarea rezultatelor la contestațiile depuse se în termen de cel mult o zi lucrătoarea de la data afișării rezultatului selecției dosarelor, probei scrise și a interviului.
7. Rezultatele finale se vor afișa la data de 29.07.2024, ora 12.00.
Relații suplimentare se pot obține la sediul Spitalului Municipal Mangalia din str. Carol Davila, nr.3 și la tel.0241752260.


MangaliaNews, 06.07.2024.piese-auto-mangalia.ro

Litoral Press RomâniaLeave a Reply