Silvana Cojocăraşu – Tristeţea învingătorului și Memoria vegetală – două superbe poeme bilingve

0
393

farmec.ro

„La Natura si fa poesia, nei versi di Silvana Cojocarasu”.
„Natura devine poezie, în versurile Silvanei Cojocarasu”.

Tristeţea învingătorului

Întreabă-mă dacă sunt fericită.
Salvează-mă. Descifrează-mă sau devorează-mă.
Un colibri desface zborul
ca pe o portocală
dulce, savuroasă,
apoi se priveşte în oglindă
și vede o lebădă neagră.
Se trăieşte, se urăşte, se minte
pentru nimic,
se face exerciţiul dorinţei
închişi în corpuri speciale,
în povestiri erotice pentru copii.
În ținutul lupului alb
se umblă fără grijă.
Ochiul acoperit
deschide spirale de lumină
pe cerul din miazănoapte.
Între copacii
pădurilor din ciment cenușiu
se bâjbâie după
natura umană
ființa profundă
se citesc creierele
se joacă poker cu gândurile
în sensul acelor de ceasornic.
Să recunoaștem, ca umbra neagră
care ne urmărește fără sfârșit
pe ceasul solar.
Faceți lumină! strigă Maestrul, arătați
poporului fața ascunsă a Lunii!

La tristezza del vincitore

Chiedimi se sono felice.

Salvami. Deciframi o divorami.

Il colibrì spicchia il volo

come se fosse un’arancia

dolce, strepitosa,

Publicitate https://www.mangalianews.ro/

che si guarda allo specchio

e vede il cigno nero.

Si vive, si odia, si mente

a proposito di niente,

si fa l’esercizio del desiderio

chiusi dentro corpi speciali,

in racconti erotici per ragazzi.

Nel paese del lupo bianco

si passeggia tranquillamente.

L’occhio coperto

apre spirali di luce

sul cielo di mezzanotte.

Tra gli alberi

delle foreste di cemento grigio

si prova a ritrovare

la natura umana

l’essere profondo

si leggono i cervelli

si gioca a carte con i pensieri

in senso orario.

Riconoscere come l’ombra nera

che ci segue infinitamente

secondo l’ora solare.

Illuminate! – grida il Maestro – , fate vedere

al popolo il volto nascosto della Luna!


Memoria vegetală 

Sunt femeie de foc,

femeie de apă.

Săgeata

loveşte străina

în cetatea dinăuntru,

vroia să salveze lumea

urlând printre ruine.

A cui este inima

aprinsă ca focul roşu pe cer?

Povestea noastră,

vocile visurilor

sub furtuna de gheaţă,

se închide

ca o carte

în azilul săracilor,

în întuneric

câinii verii

caută memoria vegetală.

Singur pendulul

înainte de a se opri

vede hoţul frunzelor.

Memoria focului,

memoria apei

curg prin venele mele.

Mă culc pe celelalte lumini ale orei

până când luna plină

începe să-mi râdă ironic în faţă

şi-mi arată umbra

printre multe altele, toate la fel.

Câinele apusului se apropie să se joace cu mine.

Cine ești tu, așa frumos și blând,

cum de-ai venit la mine,

te-ai pierdut?

Memoria vegetale

Sono la donna del fuoco,

la donna dell’acqua.

La freccia colpisce la straniera

nella sua città interiore,

voleva salvare il mondo

col grido tra rovine.

Da chi viene questo cuore,

come un fuoco rosso nel cielo?

La nostra storia,

le voci dei sogni

sotto la tempesta di ghiaccio,

si chiude

come un libro

nell’albergo dei poveri,

nel buio

i cani dell’estate

cercano la memoria vegetale.

Il pendolo solo

prima di sparire

guarda il ladro di foglie.

La memoria del fuoco,

la memoria dell’acqua

scorrono nelle mie vene.

Dormo sulle altre luci dell’ora

fino alla luna piena,

che mi guarda con un sorriso ironico

e mi mostra l’ombra

tra molte altre, tutte uguali.

Il cane del tramonto si avvicina

per giocare con me.

Chi sei tu, così buono e carino,

come mai sei venuto da me,

ti sei perso?

Silvana Cojocăraşu (Romania): scrittrice, traduttrice, pubblicista, critico di teatro. Membro dell’Unione dei Giornalisti Professionisti di Romania. Laureata presso le Università di Lussemburgo, Constantza e Bucarest (Romania), É.N.A. Parigi (Francia). Traduttore di Italiano, Francese, Inglese, Spagnolo. Pubblica poesia, prosa, saggio, diario di viaggio, recensioni, cronache teatrali, studi di storia e patrimonio, libri in traduzione. Premi letterari conferiti da varie città, regioni e enti culturali in Italia. Onorificenze ufficiali assegnate da enti statali di Romania, Spagna, Cipro, Egitto.
POESIA CONTEMPORANEA – POETI CONTEMPORANEI.

Silvana Cojocăraşu (România): scriitoare, traducătoare, publicist, critic de teatru. Membru al Uniunii Jurnaliştilor Profesionişti din România. Absolvent al Universităților din Luxemburg, Constanța și București (România), É.N.A. Paris, Franta). Traducător de italiană, franceză, engleză, spaniolă. Publică poezie, proză, eseuri, jurnale de călătorie, recenzii, cronici dramatice, studii de istorie și patrimoniu, cărți în traducere. Premii literare acordate de diverse orașe, regiuni și instituții culturale din Italia. Onoruri oficiale acordate de organele de stat din România, Spania, Cipru, Egipt.

(sursa: https://circololetterarioventoad.altervista.org/4130-2/).

MN: Scrierile extrem de bine documentate și poemele publicistei și poetei mangaliene Silvana Cojocărașu, publicate de Mangalia News, sunt AICI.


Mangalia News, 01.04.2023.piese-auto-mangalia.roLeave a Reply