Deschiderea oficială a ciclului „Conferințele Dalles ale Academiei Române“

0
151
astratex.ro
Academia Română reia ciclul conferințelor cu public susținute la Fundația „Dalles“, după o întrerupere de 75 de ani. Conferința inaugurală va fi rostită de acad. Ioan-Aurel Pop, președintele Academiei Române. Cu acest prilej va fi prezentată o scurtă istorie a Fundației „Ioan I. Dalles“, precum și a edificiului cu același nume.
Construită între anii 1930-1932 de Academia Română, conform clauzelor testamentului Elenei Dalles și confiscată abuziv în 1948 de către regimul comunist, celebra Sală „Dalles“ din București, edificiu reper în istoria culturală a capitalei, va beneficia începând cu anul 2023 de un program de conferințe și dezbateri structurat de Academia Română.
Programul va fi alcătuit de Fundația Culturală „Ioan I. Dalles“, din cadrul Academiei Române, având ca scop sprijinirea, promovarea și dezvoltarea activității culturale și educative. Fundația își propune deopotrivă realizarea de schimburi de experienţă interculturală, pentru punerea în valoare a patrimoniului național (literatură, artă, muzică, teatru etc.) și pentru integrarea valorilor cultural-artistice românești în circuitul internațional, precum și organizarea de activități de cercetare.

1918
Este redactat testamentul Elenei Dalles, prin care lasă Academiei Române două proprietăți în centrul capitalei, cu indicații precise referitoare la expropriere, precum și cu dorința ca Academia Română să construiască un edificiu cu destinație culturală și să înființeze o fundație ce va purta numele celui de-al treilea fiu al familiei.
„Las și leg Academiei Române casele cu tot locul lor, adică întreg imobilul din București, str. I.C. Brătianu nr. 12, precum și casele cu tot locul lor, adică întreg imobilul din București, str. Eugen Stătescu (fostă Gloriei nr. 4), cu următoarea destinațiune: […] se va construi, în mijlocul terenului rămas, o clădire frumoasă și încăpătoare, după planul ce va hotărî Academia, însă în așa fel ca să poată avea sălile necesare pentru expozițiuni artistice de tot felul: de pictură, sculptură, arhitectură, de țesături și cusături naționale etc., apoi pentru examene și audiții muzicale și declamație și, în fine, pentru cursurile sau conferințele Asociațiunii Universității Populare din București, cum și altor instituții ce s-ar înființa cu menirea de a forma caracterele cetățenilor români prin cultivarea și educarea sufletească. […] Jur împrejurul construcțiunei, precum și în locurile de intrare și eșire, se va face și întreține grădină frumoasă, ca să fie podoabă pe toate părțile. Această fundațiune artistică și culturală va purta numele Fundația „Ioan I. Dalles“.
1930
Academia Română inițiază un concurs public de proiecte arhitecturale pentru realizarea clădirii viitoarei Fundații „Dalles“, având ca amplasament terenul din Bulevardul I.C. Brătianu nr. 12. Proiectul este câștigat de arhitectul Horia Teodoru, adept al principiilor modernismului, format la École des Beaux-Arts din Paris, el însuși profesor la Catedra de perspectivă și principii de arhitectură a Academiei de Arte din București.
1931
Academia Română obține autorizația de construire nr. 35B/26.06.1931 și încredințează execuția imobilului antreprizei de construcții a inginerului Emil Prager.
1931-1932
Academia Română construiește, din veniturile proprii, edificiul cunoscut sub denumirea „Sala Dalles“. Construcția, amplasată în dreapta imobilului Creditul Minier, era, în raport cu acesta, retrasă de la stradă, având un spațiu verde în față și acces pentru mașini.
1932
Pe 29 mai 1932 este dată în folosință clădirea și are loc deschiderea oficială a așezământului cultural, în care se află spații expoziționale, o sală de conferințe și o sală de concerte. Tot la această dată este inaugurată Fundația „Ioan I. Dalles“, care își începe activitatea sub conducerea acad. Gheorghe Țițeica. În următorii ani, Fundația desfășoară un dens program cultural, alcătuit din expoziții, concerte, conferințe susținute de mari personalități culturale ale vremii, între care academicienii Nicolae Iorga, Ioan Bianu, Constantin Rădulescu-Motru, Dimitrie Gusti, Alexandru Lapedatu, George Oprescu, scriitorii Gala Galaction, Tudor Arghezi, Octavian Goga, Petru Comarnescu, profesorii G. Călinescu și Tudor Vianu, pictorul Gheorghe Petraşcu.
Fundația „Ioan I. Dalles“ găzduiește, de asemenea, cursurile Asociațiunii Universității Populare din București (înființată de istoricul Nicolae Iorga), conform clauzei prevăzute în testamentul Elenei Dalles.
1948
Toate proprietățile Academiei Române sunt confiscate abuziv prin Deciziunea nr. 1486/1948 a Consiliului de Miniștri, inclusiv Sala „Dalles“, imobilul fiind dat  în folosința Ministerului Artelor și Informațiilor și fiind apoi încredințat spre administrare Muzeului de Artă al Republicii Populare Române, recent înființat.
1959-1961
Sediul Fundației va suferi modificări majore, când pe terenul aflat în fața imobilului inițial este construit Blocul „Dalles“, cu șapte nivele, care va încorpora clădirea. Arhitectul Octav Doicescu va păstra însă destinația culturală a parterului și mezaninului, care vor găzdui spații expoziționale.
1962
Pe 1 octombrie 1962, în clădirea Fundației este înființată Universitatea Populară București, care va desfășura o activitate constantă cu publicul, programul fiind alcătuit cu deosebire din cursuri de tip școală populară de arte.
Memoria colectivă bucureșteană conservă însă denumirea Sălii „Dalles“ și păstrează vie amintirea destinației sale culturale.
2001
Academia Română depune notificarea nr. 6209/09.11.2001, pentru restituirea în natură a imobilului, notificare respinsă de către Primăria Municipiului București.
2008
Prin Sentință Civilă nr. 115 din ședința publică de la 21.01.2008 pronunțată de Tribunalul București, Secția a IV-a Civilă în Dosarul nr. 36678/3/2007, instanța obligă Primăria Municipiului București să soluționeze notificarea Academiei Române.
2018
Prin Dispoziția nr. 19941/14.02.2018, Primarul General al Municipiului București dispune restituirea în natură a acestuia.
Pentru finalizarea procesului de preluare a imobilului, Academia Română a încheiat Protocolul nr. 4895/12.11.2018 cu Universitatea Populară „Ioan I. Dalles“ și Protocolul nr. 8573/05.12.2018 încheiat cu Administrația Fondului Imobiliar.
În prezent
În baza contractului de locațiune nr. 3236/06.09.2021 în imobilul proprietatea Academiei Române își desfășoară activitatea Centrul Metropolitan de Educatie și Cultură „Ioan I. Dalles“, care utilizează sala de concerte și spectacole.


Mangalia News, 18.01.2023.piese-auto-mangalia.roLeave a Reply