Sanatoriul Balnear Mangalia, Sănătate și Longevitate! | Serial, episodul 4: Prezentarea pacientului la Pavilionul A, în vederea internării 

0
326
astratex.ro

Sanatoriul Balnear Mangalia, Sănătate și Longevitate! – un serial realizat de redacția Mangalia News, în colaborare cu Biroul de Management al Calității Serviciilor Medicale din cadrul instituției balneare.

Episodul 4: Prezentarea pacientului la Pavilionul A, în vederea internării

Pacientii care urmeaza a fi internati pe sectiile cu paturi ale SBRM se vor prezenta la Biroul de Internari/Serviciul de Primire, după caz, cu următoarele documente:
8.1 Spital/asigurati:
-C.I./B.I.
-Card de sanatate
-Bilet trimitere medic familie/specialist.
8.2.Sanatoriala/asigurati:
-C.I./B.I.
-Card de sanatate
-Bilet trimitere medic familie/specialist.

8.3. Pacientii urmeaza traseul:
8.3.1. Registratorul medical:
8.3.1.a. Completează corect datele de identificare a pacientului în FOCG şi verifică identitatea pacientului după actele de identitate, apoi introduce datele in sistemul informatic;
8.3.1.b. Controlează valabilitatea biletului de trimitere de la medicul de familie;
8.3.1.c. Verifica daca pacientul poseda card de sanatate;
8.3.1.d. Semnează pe spatele biletului de trimitere verificarea acestuia;
8.3.1.e. Înmânează declaratia pe propria raspundere prin care i se aduce la cunostinta  pacientului prevederile art. 326* din Codul Penal privind falsul in declaratie. Pacientul trebuie sa declare nr. total de zile de tratament de specialitate Recuperare, Medicina fizica si Balneologie, in anul curent. Pacientul trebuie sa vina la interval de minim 6 luni de la data ultimei externarii de pe o sectie de Recuperare; pe sectiile de Spital de doua ori pe an si o singura data pe sectia Sanatoriala in decursul aceluiasi an.
8.3.1.f. Înmânează chestionarul de satisfacţie pacient, în vederea completării la externare;
8.3.1.g. Repartizează pacientul în cameră;
8.3.1.h. Înmânează şi primeşte cheia de la cameră;
8.3.1.i. La schimbarea turei întocmeşte un proces verbal de predare primire a serviciului;
8.3.1.j. Inmânează cartela de masă a pacientului, după completarea documentelor medicale, urmând ca acesta să se prezinte la cină (cina fiind prima masă în ziua internării, iar prânzul ultima masă in ziua externării).
  • Medicul
8.3.2.a. Obţinerea Consimţământului informat al pacientului, după prezentarea  procedeelor medicale  ce urmează a fi efectuate. În absența semnării consințământului de către pacient sau reprezentantul legal, pacientul își pierde dreptul de a primi servicii medicale;
8.3.2.b. Completeaza FOCG;
8.3.2.c. Aplica fisa de evaluare a riscului infectios;
8.3.2. d. Evalueaza acuzele algice conform scalei VAS;
8.3.2.e. Evalueaza riscul de cadere conform scorului Morse, atunci cand se identifica cel putin un element de risc.
8.3.2.f. Consultă pacientul;
8.3.2.g. Stabileşte diagnosticul si informeaza pacientul in legatura cu acesta;
8.3.2.h Stabileşte planul de tratament si informeaza pacientul in legatura cu acesta, precum si riscurile / reactiile adverse;
8.3.2.i. Stabileşte tratamentul medicamentos dacă este cazul si informeaza despre riscurile si efectele adverse ale  medicației prescrise și/sau a riscurilor asocierilor de medicamente
8.3.2.j. Stabileşte tipul analizelor medicale necesare pacientului în funcţie de patologie si dupa caz, recomanda pacientului efectuarea de analize medicale de laborator, conform setului minim de analize medicale de laborator.
8.3.2.k. Stabileşte explorările funcţionale necesare pacientului – EKG, Oscilometrie, examene radiologice – acolo unde este cazul;
8.3.2.l. Stabileşte dieta pacientului;
8.3.2.m. Semnează şi parafează foaia de observaţie şi fişa de tratament;
8.3.2. n. Informeaza pacientul in legatura cu obiectivele tratamentului administrat;
8.3.2.o. Informeaza pacientul  despre data estimată a externării.
8.3.3. Asistentul medical
8.3.3.a. Preia FOCG-ul de la registratorul medical si introduce in sistemul informatic datele medicale;
8.3.3.b. Măsoară tensiunea arterială şi o notează în foaia de observaţie;
8.3.3.c. Informează pacientul în legatură cu Planul de ingrijiri.
Mai multe informații despre Sanatoriul Balnear și de Recuperare Mangalia puteți găsi AICI.

Sanatoriul Balnear Mangalia, Sănătate și Longevitate!

MN: Celelalte episoade în care prezentăm Sanatoriul Balnear Mangalia sunt AICI.

Mangalia News, 16.01.2023.piese-auto-mangalia.roLeave a Reply