Sanatoriul Balnear și de Recuperare Mangalia – Anunț de intenție închiriere imobile – Clădire cu destinația hotel, restaurant și bază de tratament

0
520
farmec.ro%20-%20Livr%u0103m%20frumuse%u021Be%21

~ ANUNȚ DE INTENȚIE ~

Sanatoriul Balnear si de Recuperare Mangalia, cu sediul în Mangalia, str. Mircea cel Bătrân, nr.2, cod de identificare fiscal 4515565, anunță intenția de închiriere de imobile – clădire cu destinația de hotel, restaurant și bază de tratament, după cum urmează:
1.Categoria și descrierea serviciilor care urmează să fie prestate; CPV 70310000-7: Servicii de închiriere sau de vânzare de imobile prin Acord-cadru si Contract subsecvent de închiriere spațiu pentru desfășurarea activității medicale și a activităților conexe, incluzând servicii de cazare și servicii de masă.
Ofertanții vor asigura:
– spatii cu destinatie de hotel clasificat cu minim 2 stele – minim 350 locuri de cazare, dispuse in camere de doua locuri, cu grup sanitar propriu
– spații pentru prepararea și servirea mesei pentru un număr de minim 350 de persoane, inclusiv spații de depozitare și aparatura specifică dotării blocului alimentar și zonei de restaurant
– spațiu adecvat pentru desfășurarea activităților de consultații și tratamente medicale – bază de tratament.
Activitatea medicală se va desfășura în baza de tratament dotată corespunzător condițiilor pentru a fi prestate servicii de sănătate publică în specializarea medicină fizică și recuperare, respectiv:
Pentru efectuarea de PROCEDURI USCATE
a)      Spatii – masaj uscat,
b)      Spatii – Electroterapie,
c)      Kinetoterapie.
Pentru efectuarea de PROCEDURI UMEDE
– căzi: nr. minim 10 buc. alimentate de apa calda menajeră, apa rece menajeră, apă de sulf, apă de mare.
Căzi subacvale,
Băi galvanice,
Masaj cu namol.
2.Procedura de atribuire aplicată – procedura interna;
3.Locul prestării serviciilor – localitatea Mangalia sau stațiunile aferente unității administrativ-teritoriale.
4.Cantitatea serviciilor care trebuie prestate – conform caietului de sarcini
5.Durata acordului cadru – 4 ani, termenul de închiriere contract subsecvent – între 1 și 12 luni.
6.Costul în vederea obținerii documentației de atribuire – GRATUIT, de la sediul autorității contractante, sau de pe site-ul unde este publicată toată documentația de atribuire: www.balnear.net.
7.Alte condiții
a) Termenul limită de primire a ofertelor: data  25.01.2023, ora16.00;
b) Adresa la care se transmit ofertele – la sediul SBRM- Mangalia, str. Mircea cel Batran nr. 2 sau pe e-mail la adresa [email protected].
c) Limba în care se redactează oferta – LIMBA ROMÂNĂ.
8. Data, ora și locul deschiderii ofertelor: data 26.01.2023, ora 10.00, sediul SBRM, din str. Mircea cel Bătrân nr. 2, Mangalia, jud. Constanța.
9.Valoarea estimată anuală – maxim 370.000 euro/an.
Plata chiriei se va efectua în rate lunare din bugetul propriu, prin trezoreria afiliată autorității contractante, în contul deschis de beneficiar.
10.Criterii de calificare, conform Instrucțiunilor pentru ofertanți.
11.Perioada de timp în care ofertantul trebuie să își mențină oferta valabilă – 60 zile.
12.Criteriul de atribuire a contractului: pretul cel mai scăzut, stabilit prin negocierea tarifului anual al ofertelor.
13.Depunerea ofertelor se va efectua conform Instrucțiunilor pentru ofertanți – secțiunea I din Documentația pentru procedura de atribuire.
14.Orice ofertant poate participa la deschiderea ofertelor.

Documentația privind procedura de atribuire a contractului, poate fi găsită pe site-ul unității, aici: www.balnear.net.

 

 

Publicitate https://www.mangalianews.ro/

Mangalia News, 24.12.2022.piese-auto-mangalia.roLeave a Reply