Ghidul specific pentru digitalizarea IMM-urilor a fost publicat de Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene

0
287

farmec.ro

Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene în calitate de coordonator de reforme și investiții anunță publicarea Ghidului specific – condiții de accesare a fondurilor europene aferente Planului Național de Redresare și Reziliență în cadrul apelului de proiecte: DIGITALIZAREA IMM-URILOR – GRANT DE PÂNĂ LA 100.000 EURO PE ÎNTREPRINDERE CARE  SĂ SPRIJINE IMM-URILE ÎN ADOPTAREA TEHNOLOGIILOR DIGITALE, din cadrul Pilonului III, componenta 9 (Suport pentru sectorul privat, cercetare, dezvoltare și inovare), investiția 3 (Scheme de ajutor pentru sectorul privat), măsura 1 (Schemă de minimis și schemă de ajutor de stat, în contextul digitalizării IMM-urilor).

  • Prin intermediul acestei operaţiuni vor fi sprijinite activități/acțiuni specifice care să sprijinite IMM-urile în adoptarea tehnologiilor digitale.
  • Beneficiari eligibili: IMM-uri înființate în baza Legii nr. 31/1990 republicată privind societățile, Legii nr. 1/2005 republicată privind organizarea și funcționarea cooperației, respectiv OUG nr. 6/2011 actualizată pentru stimularea înfiinţării şi dezvoltării microîntreprinderilor de către întreprinzătorii debutanţi în afaceri, aprobată cu modificări prin Legea nr. 301/2011, care au sediul social în România.
  • Buget apel: Valoarea totală alocată prezentului apel este de 347,50 milioane euro
  • Tip apel: competitiv.
  • Calendar orientativ privind apelul de proiecte:
  • Data și ora de începere a depunerii de proiecte: 01.02.2023, ora 10.00,
  • Data și ora de închidere a depunerii de proiecte: 31.03.2023, ora 24:00,
  • Perioadă etapă evaluare proiecte: 01.04.2023 – 31.05.2023.

Solicitările de finanțare vor fi transmise on-line prin utilizarea platformei pentru depunerea proiectelor de investiții finanțate în cadrul Planului Național de Redresare și Rezilență și poate fi accesată la următorul link: https://proiecte.pnrr.gov.ro .


Mangalia News, 16.12.2022.piese-auto-mangalia.roLeave a Reply