Lansarea campaniei de conștientizare a populației și angajaților din administrația publică, cu privire la combaterea și prevenirea corupției, în cadrul proiectului „Etică, transparență și integritate în Primăria Municipiului Mangalia”

0
46
starshiners.ro%20
Unitatea Administrativ Teritorială Municipiul Mangalia, în calitate de Beneficiar al proiectului „Etică, transparență și integritate în Primăria Municipiului Mangalia”, va derula, în perioada octombrie-decembrie 2022, o campanie de conștientizare a populației și a angajaților din administrația publică, cu privire la combaterea și prevenirea corupției, precum și a efectelor nocive ale acesteia pentru transparența și calitatea serviciilor publice.

Proiectul se înscrie în preocuparea municipalității Mangalia de a spori transparența și responsabilitatea administrației publice față de cetățean și de transparentizare a serviciului public și a procesului decizional. Acesta continuă inițiativele interne de îmbunătățire a competențelor și cunoștințelor funcționarilor publici și personalului contractual. La nivelul instituției, a fost implementat cadrul general de etică pentru funcționarii publici, iar acest proiect va conduce la analiza și identificarea clară a punctelor vulnerabile în fluxurile și procesele instituționale.

Campania va avea o durată de 3 luni și se va derula la nivelul canalelor de comunicare de tip Facebook și Instagram, pe site-ul Primăriei Mangalia, www.mangalia.ro, în cadrul unei pagini dedicate, dar și prin intermediul anunțurilor online, afișelor, pliantelor, etc., având drept scop creșterea gradului de conştientizare atât în rândul cetăţenilor, cât şi al personalului din administraţia publică.

În cadrul aceluiași proiect au avut loc mai multe sondaje privind percepţia în rândul cetăţenilor şi al personalului din administraţia publică locală asupra corupției. Alte obiective din proiect au vizat îmbunătăţirea cunoştinţelor şi a competenţelor personalului din Primaria Mangalia si entităților subordonate în ceea ce priveşte prevenirea corupţiei, prin cursuri de perfecționare și proceduri specifice, etc. Totodată, personalul care va dobândi cunoștințe și competențe cu privire la etică și integritate instituțională, cât și a prevenirii și combaterii corupției, vor fi, la rândul lor, multiplicatori intra și extra instituționali în procesul de desfășurare a activităților, aspect care va conduce la un nivel mai ridicat de etică, integritate, transparență și profesionalism în sectorul public și, implicit, la o calitate sporită a serviciului public.

Toate acestea vor contribui la integrarea unui management anti-mită, ISO 37001:2016, care să faciliteze implementarea Strategiei Institutionale Aticoruptie, la nivelul UAT Mangalia.

Valoarea totală a proiectului este de 414.834,00 lei, iar valoarea eligibilă nerambursabilă din Fondul Social European este de 352.608,90 lei.

Valoarea eligibilă nerambursabilă din bugetul naţional este de 53.928,42 lei și co-finanţarea eligibilă a Beneficiarului este de 8.296,68 lei.

Publicitate https://www.mangalianews.ro/

Perioada de implementare a proiectului este de 12 luni, respectiv decembrie 2021 – decembrie 2022. Perioada totală de implementare a proiectului cuprinde perioada prevăzută la prezentul alineat la care se va adăuga perioada cuprinsă între 01 ianuarie 2014 și data semnării contractului de finanțare.

Beneficiarul proiectului este Municipiul Mangalia, iar Autoritatea de Management pentru Programul Operațional Capacitate Administrativă, denumită în continuare AM POCA, este Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației.


Mangalia News, 26.09.2022.piese-auto-mangalia.roLeave a Reply