Asociația FLAG Mangalia Litoral anunță deschiderea sesiunii de depunere a proiectelor (APEL 9) în cadrul Măsurii 1, cuprinsă în Strategia de Dezvoltare Locală Integrată

0
293
starshiners.ro%20
Luni, 05 septembrie 2022, Asociația FLAG Mangalia Litoral, va realiza deschiderea sesiunii de depunere a proiectelor (APEL 9) în cadrul Măsurii 1 cuprinsă în Strategia de Dezvoltare Locală Integrată, plasată sub responsabilitatea comunității pentru zona pescărească de Sud-Est a județului Constanța (Mangalia Litoral), finanțat prin Programul Operațional pentru Pescuit și Afaceri Maritime 2014-2020, Prioritatea Uniunii nr.4 – Creșterea gradului de ocupare a forței de muncă și sporirea coeziunii teritoriale:

· Valoarea adăugată, crearea de locuri de muncă, atragerea tinerilor şi promovarea inovării în toate etapele lanţului de aprovizionare cu produse pescăreşti şi din acvacultură;

Alocarea financiară totală pentru Măsura 1 este de 170.000,00 euro.

Sumele alocate vor fi de:

· 840.871,00 lei/170.000,00 euro, pentru Măsura 1 – Valoarea adăugată, crearea de locuri de muncă, atragerea tinerilor şi promovarea inovării în toate etapele lanţului de aprovizionare cu produse pescăreşti şi din acvacultură;

Viitorii beneficiari pot depune proiecte în cadrul măsurii cuprinse în strategie, începând cu data de 05 septembrie 2022, ora 08.00, prin încărcare în aplicația MY SMIS pentru Grupurile de Acțiune Locală pentru Pescuit (FLAG-uri).

Cererea de finanțare se va completa urmărind “Instrucțiunile de completare a cererii de finanțare”, Anexa 1 la ghidul solicitantului, precum și tutorialele și instrucțiunile pe care le puteți găsi pe site-ul Ministerului Fondurilor Europene la adresa http://www.fonduri-ue.ro/mysmis#manuale.

Publicitate https://www.mangalianews.ro/

Depunerea de proiecte se realizează în sesiune închisă, cu termen limită de depunere.

Termenul limită de încărcare în sistemul de informare MY SMIS pentru Grupurile de Acțiune Locală pentru Pescuit (FLAG-uri) este 18 septembrie 2022, ora 23.00.

Pentru mai multe informații accesați site-ul nostru: afml.ro.

Va multumim!

Cu stimă,
Echipa FLAG Mangalia Litoral.


Mangalia News, 31.08.2022.piese-auto-mangalia.roLeave a Reply