ANPC a fost desemnat ca birou unic de informare pentru consumatori la nivel național, prin Hotărâre de Guvern

0
363

farmec.ro
În ședința de Guvern de miercuri, 27 iulie 2022, a fost aprobat proiectul de lege privind stabilirea responsabilităților biroului unic de legătură şi ale autorităţilor competente, ȋn vederea punerii în aplicare a prevederilor art.4, art.5 alin.(3), art.9, art.10 alin.(1), art.27, art.30, art.37 alin.(1) și ale art.39 din Regulamentul (UE) 2017/2394 al Parlamentului European şi al Consiliului din 12 decembrie 2017 privind cooperarea dintre autoritățile naționale însărcinate să asigure respectarea legislației în materie de protecție a consumatorului și de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 2006/2004.

„Continuăm aprobarea actelor normative pentru transpunerea la nivel național a directivelor și regulamentelor UE privind protecția cosumatorilor. Astăzi am aprobat desemnarea ANPC ca birou unic național, care asigură respectarea regulamentului și a cooperării transfrontaliere cu autoritățile omoloage la nivelul UE. Concrect, ANPC va putea ancheta încălcările legislative și se va sesiza din oficiu, acolo unde situația o impune”, a declarat Florin Spătaru, ministrul Economiei.

Astfel, Autoritatea Națională pentru Protecția Consumatorilor (ANPC) este desemnată birou unic național, adică este autoritatea publică desemnată ca fiind responsabilă de coordonarea aplicării Regulamentului şi este răspunzătoare de coordonarea activităților de anchetă și de asigurare a respectării legislației de toate autoritățile competente din țară.

Actul normativ armonizează legislația europeană cu legislația națională și asigură aplicarea coerentă a actelor legislative cheie în domeniul protecției consumatorilor. Prin înființarea biroului unic, se împiedică exploatarea de către comercianți a lacunelor legislative și a limitărilor teritoriale sau de altă natură care restrâng capacitatea statelor membre de a asigura aplicarea legislației.

ANPC va trebui să asigure o cooperare transfrontalieră cu celelalte autorități de la nivelul Uniunii pentru asigurarea aplicării legislației. Cooperarea se va realiza prin intermediul unui mecanism de alertă și al unui mecanism de asistență reciprocă, completate de un set de competențe minime de care au nevoie autoritățile naționale pentru o cooperare transfrontalieră eficientă și solidă din punct de vedere juridic.

În scopul exercitării supravegherii pieţei, personalul din cadrul Autorităţii Naționale pentru Protecția Consumatorilor are o serie de competențe suplimentare de anchetă și de asigurare a respectării legislației, aplicabile ȋn cazul încălcărilor la nivel național, ȋn cazul aplicării legislației Uniunii Europene care protejează interesele consumatorilor, aşa cum este definită în Regulamentul (UE) 2017/2394. Printre acestea se numără achiziționarea de bunuri sau servicii în scopuri de testare, dacă este necesar, inclusiv inspectarea, studierea, dezasamblarea, în scopul de a detecta încălcări și de a obține mijloace de probă. De asemenea, ANPC poate impune în calitate de birou unic oricărei autorități, organism sau agenție publice sau oricărei persoane fizică sau juridice obligația de a pune la dispoziție orice informații, date sau documente relevante, indiferent de format sau formă și indiferent de mediul pe care sunt stocate sau de locul în care sunt stocate acestea, inclusiv în scopul urmăririi fluxurilor financiare și de date, al stabilirii identității persoanelor implicate în fluxurile financiare și de date, și al luării la cunoștință de informații privind conturile bancare și al identificării proprietarilor de site-uri web.

Astfel, ANPC are competența de a îndepărta conținutul unei interfețe online sau de a restricționa accesul la aceasta sau de a dispune afișarea explicită a unui avertisment către consumatori în momentul accesării interfeței online, este necesară cooperarea cu organisme terțe, cum ar fi furnizorii de servicii de găzduire, registrele de domenii și cu structuri independente de expertiză şi cercetare-dezvoltare în domeniul protecţiei infrastructurilor cibernetice.

Publicitate https://www.mangalianews.ro/

Actul normativ stabilește și o serie de contravenții, iar competenţele ANPC vor fi suplimentate pentru toate cazurile în care se demarează anchete privind ȋncălcări / potențiale încălcări la nivel național a legislației Uniunii care protejează interesele consumatorilor.


Mangalia Nes, 28.07.2022.piese-auto-mangalia.roLeave a Reply