A fost lansat în consultare publică Ghidul solicitantului pentru Măsura 4.1.1 (document)

0
284
astratex.ro

Marcel Ioan Boloș: ”Așa cum am promis, Ministerul Investitiilor si Proiectelor Europene a publicat astăzi spre consultare Ghidul Solicitantului pentru Măsura 4.1.1, prin care oferim 400 de milioane de euro pentru amelioararea efectelor provocate de criză COVID-19 și pentru pregătirea unei redresări verzi, digitale și reziliente a economiei. Îl atașez în rubrica de comentarii.

Proiectele aferente acestui apel trebuie să prevadă:
a) modernizarea/echiparea/racordul la utilități publice/eficiență energetică a infrastructurilor de tip clădiri specifice aferente capacităților de producție/servicii existente, precum și pentru alte categorii de cheltuieli aferente infrastructurilor specifice de producție/servicii pentru care nu este necesară obținerea de autorizații de construire în conformitate cu legislația specifică în vigoare;
b) dotarea cu echipamente, utilaje specifice, mobilier specific, dotări IT, inclusiv pentru eficiență energetică, necesare activității de producție și servicii, precum și alte achiziții de bunuri de această natură care sunt necesare capacităților de producție/servicii existente.

Precizări privind Măsura 4.1.1

După ce am anunțat aprobarea OUG de către Guvernul României, câțiva dintre dumneavoastră ați transmis nemulțumiri asupra procedurii de acordare a granturilor. Vă asigur că pentru fiecare măsură pe care o punem în consultare sunt atent la feedback-ul primit, pentru ca implementarea să fie cât mai fidelă necesităților dumneavoastră.
Au fost mesaje legate de sistemul de punctare, pentru care vin cu următoarele precizări: Sistemul de punctare din OUG 82/2022 acordă prioritate societăților viabile, care au reușit să-și mențină rata profitului la nivelul de dinainte de izbucnirea pandemiei, adică acelora care au demonstrat că, deși au trecut prin condiții vitrege, au reușit să se adapteze și să funcționeze rentabil.
Măsura 4.1.1 nu este o măsură de despăgubire pentru pierderile (reducerile de profit) cauzate de pandemie, ci una de susținere a proiectelor de investiții, ce încurajează întreprinderile viabile, funcționale.
Reamintesc faptul că alocăm cele peste milioane de euro astfel:

Măsura 1 – Granturi pentru investiții necesare capacităților de prestare de servicii.

Fonduri alocate: 59,69 milioane euro, din #POC și de la bugetul de stat.
Valoarea granturilor: între 50.000 euro și 200.000 euro, cel mult de cinci ori cifra de afaceri din 2019. Microîntreprinderile vor trebui să asigure cofinanțare de 5%, întreprinderile mici -10%, iar întreprinderile mijlocii – 15%.
Cine poate contracta granturile: entitățile care își desfășoară activitatea din Clasa P – Invățământ, Clasa Q – Sănătate și asistența socială, Clasa S – Alte activități de servicii.

Măsura 2 – Granturi pentru investiții destinate retehnologizării.

Fonduri alocate: 358,14 milioane euro, din #POC și de la bugetul de stat.
Valoarea granturilor: între 50.000 euro și 500.000 euro, cel mult de cinci ori cifra de afaceri din 2019. Beneficiarii vor trebui să asigure cofinanțare de 25% – 75%, în funcție de regiunea în care este realizată investiția.
Cine poate contracta granturile: entitățile care își desfășoară activitatea în domenii din Clasa C – Industria Prelucrătoare (cu excepția codurilor 11 fabricare băuturi, 12 fabricare tutun și 254 fabricarea armamentului și muniției), Clasa F – Construcții; Clasa G – Comerț cu ridicata și cu amănuntul; Repararea autovehiculelor și motocicletelor; Clasa H – Transport și depozitare; Clasa I – Hoteluri și restaurante.

Ghid actiunea 4.1.1 versiunea consolidata_18.02.2022.

Publicitate https://www.mangalianews.ro/


Mangalia News, 23.06.2022.piese-auto-mangalia.roLeave a Reply