Consiliul Judeţean Constanţa este convocat în şedinţă ordinară, pentru data de Miercuri, 22.06.2022

0
374
farmec.ro%20-%20Livr%u0103m%20frumuse%u021Be%21

Dispoziţia nr.496, privind convocarea Consiliului Judeţean Constanţa în şedinţă ordinară, pentru data de Miercuri, 22.06.2022, ora 13:00.

Lupu Mihai, în calitate de Preşedinte al Consiliului Judeţean Constanţa,
În conformitate cu dispozițiile art.137,178 alin.(1), 179 alin.(1) şi (2) din O.U.G. nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;
În temeiul art.196 alin.(1) lit.b) din O.U.G. nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

DISPUN:

Art.1. Consiliul Județean Constanța se convocă în ședință ordinară pentru data de 22.06.2022, ora 13:00, şedinţă ce se va desfăşura în sistem videoconferinţă.
Art.2. Proiectele Ordinii de zi sunt cuprinse în anexa care face parte integrantă din prezenta dispoziţie: CJC Dispoziție convocare ședintă IUNIE 2022.


Mangalia News, 20.06.2022.piese-auto-mangalia.roLeave a Reply