Spitalul Municipal Mangalia anunță CONCURS pentru postul de Director medical

0
502

farmec.ro
Spitalul Municipal Mangalia organizează la sediul unității concurs / examen pentru ocuparea funcției de director medical, în conformitate cu prevederile O.M.S. nr. 284/2007, cu modificările și completările ulterioare.

Condiții specifice pentru ocuparea postului:

 • sunt absolvenți de învățământ universitar de lungă durată, cu diplomă de licență sau echivalentă în domeniul medicină, specializarea medicină;
 • sunt confirmați cel puțin medic specialist;
 • au minimum 5 ani vechime în specialitatea respectivă.

Dosarul de înscriere la concurs trebuie să conțină următoarele documente:

 • cererea de înscriere;
 • copie după actul de identitate;
 • copie după diploma de licență sau de absolvire, cupă caz;
 • copie după certificatul de medic specialist;
 • curriculum vitae;
 • adeverința care atestă vechimea în gradul profesional sau în specialitatea studiilor, după caz;
 • cazierul judiciar;
 • declarație pe propria răspundere că nu a desfășurat activități de poliție politică, așa cum este definită prin lege;
 • adeverință medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare, eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unitățile sanitare abilitate;
 • proiectul de specialitate.

Calendarul concursului:

 • dosarele de concurs se depun la Biroul resurse umane până la data de 10.06.2022, inclusiv, ora 13.00;
 • proba scrisă se va desfășura în data de 21.06.2022, ora 09.00, la Pavilionul administrativ;
 • susținerea proiectului de specialitate se va desfășura în data de 22.06.2022, ora 09.00, la Pavilionul administrativ;
 • interviul de selecție se va desfășura în data de 22.06.2022, ora 12.00, la Pavilionul administrativ.

Relații suplimentare se pot obține la sediul Spitalului Municipal Mangalia, str. Carol Davila, nr. 3, Biroul resurse umane și la tel. 0241752260.


Mangalia News, 30.05.2022.

Publicitate https://www.mangalianews.ro/


piese-auto-mangalia.roLeave a Reply