Consiliul Judeţean Constanţa este convocat în şedinţă ordinară pentru data de miercuri, 20.04.2022

0
340
carturesti.ro%20

Dispoziţia nr. 390,
privind convocarea Consiliului Judeţean Constanţa în şedinţă ordinară,
pentru data de miercuri, 20.04.2022, ora 13.00.

Lupu Mihai, în calitate de Preşedinte al Consiliului Judeţean Constanţa,
În conformitate cu dispozițiile art.137,178 alin.(1), 179 alin.(1) şi (2) din O.U.G. nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;
În temeiul art.196 alin.(1) lit.b) din O.U.G. nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

DISPUN:

Art.1. Se convoacă Consiliul Județean Constanța în ședință ordinară pentru data de 20.04.2022, ora 13.00, şedinţă ce se va desfăşura în sistem videoconferinţă.
Art.2. Proiectele Ordinii de zi sunt cuprinse în anexa care face parte integrantă din prezenta dispoziţie.
Art.3. Proiectele de hotărâre vor fi puse la dispoziţia consilierilor judeţeni prin intermediul site-ului Consiliului Judeţean Constanţa la secţiunea „proiecte şedinţă CJC”;
-Proiectele de hotărâre vor fi analizate şi avizate de către Comisiile de specialitate ale Consiliului Judeţean Constanţa, care se vor desfășura în sistem videoconferință și prin utilizarea oricăror mijloace electronice;
-Se pot formula şi depune amendamente cu privire la aceste proiecte de hotărâre în scris pe adresa de e-mail a Consiliului Judeţean Constanţa ([email protected]), a Secretarului General al Județului ([email protected]) sau la sediul Consiliului Judeţean Constanţa, din b-dul Tomis, nr.51.
Art.4. Proiectele ce fac obiectul ordinii de zi vor avea avizele cu caracter consultativ ale comisiilor de specialitate ale consiliului judeţean înainte de dezbaterea acestora în plen/începerea şedinţei.
Art.5. Prezenta dispoziţie va fi adusă la cunoştinţa locuitorilor judeţului Constanţa prin mass media şi prin afişarea pe pagina de internet a Consiliului Judeţean Constanţa.
Art.6. Secretarul General al Judeţului Constanţa, prin grija Direcţiei Generale de Administraţie Publică şi Juridică, comunică prezenta dispoziţie Instituţiei Prefectului Judeţul Constanţa, în conformitate cu art.197 din O.U.G. nr.57/2019 privind Codul administrativ.
Constanța 13.04.2022.
Semnează: Președinte, Mihai LUPU.
Contrasemnează: Secretar General al Județului, Nesrin GEAFAR.

Proiectele ordinii de zi – Anexă la Dispoziţia nr.390 din 13.04.2022 privind convocarea Consiliului Judeţean Constanţa în şedinţa ordinară pentru data de miercuri, 20.04.2022, ora 13.00, aici:

Dispoziție de convocare ședintă CJC APRILIE 2022.


Mangalia News, 15.04.2022.

Publicitate https://www.mangalianews.ro/


piese-auto-mangalia.roLeave a Reply