Consiliul Judeţean Constanţa este convocat în şedinţă ordinară pentru data de Miercuri, 20.10.2021

0
373
carturesti.ro%20

Dispoziţia nr. 478/13.10.2021,
privind convocarea Consiliului Judeţean Constanţa în şedinţă ordinară,
pentru data de Miercuri, 20.10.2021, ora 13.00.

Lupu Mihai, în calitate de Preşedinte al Consiliului Judeţean Constanţa,
În conformitate cu dispozițiile art.137, 178 alin.(1), 179 alin.(1) şi (2) din O.U.G. nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;
În temeiul art.196 alin.(1) lit.b) din O.U.G. nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare,
DISPUN:

Art.1. Se convoacă Consiliul Județean Constanța în ședință ordinară pentru data de 20.10.2021, ora 13,00 şedinţă ce se va desfăşura în sistem video-conferinţă.
Art.2. Proiectele Ordinii de zi sunt cuprinse în anexa care face parte integrantă din prezenta dispoziţie.
Art.3. Proiectele de hotărâre vor fi puse la dispoziţia consilierilor judeţeni prin intermediul site-ului Consiliului Judeţean Constanţa la secţiunea „proiecte şedinţă CJC”;
-Proiectele de hotărâre vor fi analizate şi avizate de către Comisiile de specialitate ale Consiliului Judeţean Constanţa, care se vor desfășura în sistem videoconferință și prin utilizarea oricăror mijloace electronice;
-Se pot formula şi depune amendamente cu privire la aceste proiecte de hotărâre în scris pe adresa de e-mail a Consiliului Judeţean Constanţa ([email protected]) sau la sediul Consiliului Judeţean Constanţa din b-dul Tomis nr.51.
Art.4. Proiectele ce fac obiectul ordinii de zi vor avea avizele cu caracter consultativ ale comisiilor de specialitate ale consiliului judeţean înainte de dezbaterea acestora în plen/începerea şedinţei.
Art.5. Prezenta dispoziţie va fi adusă la cunoştinţa locuitorilor judeţului Constanţa prin mass media şi prin afişarea pe pagina de internet a Consiliului Judeţean Constanţa.
Art.6. Secretarul General al Judeţului Constanţa, prin grija Direcţiei Generale de Administraţie Publică şi Juridică, comunică prezenta dispoziţie Instituţiei Prefectului Judeţul Constanţa, în conformitate cu art.197 din O.U.G. nr.57/2019 privind Codul administrativ.


Proiectele ordinii de zi – Anexă la Dispoziţia nr. 478 din 13.10.2021 privind convocarea Consiliului Judeţean Constanţa în şedinţa ordinară pentru data de 20.10.2021, ora 13,00.

I. Aprobarea procesului verbal al ședinței ordinare a Consiliului Județean Constanța din data de 29.09.2021.

II.
1.Proiect de hotărâre nr.223/12.10.2021 privind rectificarea Bugetului de Venituri și Cheltuieli și a Listei de Investiții ale Direcției Generale de Evidență a Persoanelor Constanța pe anul 2021.
Iniţiator, Preşedintele Consiliului Judeţean Constanţa.

Publicitate https://www.mangalianews.ro/

2.Proiect de hotărâre nr.236/13.10.2021 privind modificarea Programului cu obiectivele și lucrările de drumuri și poduri, pe anul 2021, finanțate din bugetul Județului Constanța.
Iniţiator, Preşedintele Consiliului Judeţean Constanţa.

3.Proiect de hotărâre nr. 224/13.10.2021 privind aprobarea contului de execuție al bugetului Județului Constanța și al instituțiilor publice finanțate integral sau parțial din venituri proprii pe trimestrul III 2021.
Iniţiator, Preşedintele Consiliului Judeţean Constanţa.

4.Proiect de hotărâre nr.225/13.10.2021 privind numirea unui al treilea membru în Consiliul de administrație al Centrului Școlar pentru Educație Incluzivă Albatros Constanța.
Iniţiator, Preşedintele Consiliului Judeţean Constanţa.

5.Proiect de hotărâre nr. 237/13.10.2021 privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2021, pentru Spitalul Clinic de Pneumoftiziologie Constanța.
Iniţiator, Preşedintele Consiliului Judeţean Constanţa.

6.Proiect de hotărâre nr.226/13.10.2021 privind suplimentarea pe anul 2021 a numărului total al posturilor pentru personalul neclerical angajat în unitățile de cult la nivelul Județului Constanța.
Iniţiator, Preşedintele Consiliului Judeţean Constanţa.

7.Proiect de hotărâre nr.229/13.10.2021 privind rectificarea Bugetului de venituri și cheltuieli și a Listei de Investiții pe anul 2021 pentru Unitatea de Asistență Medico-Socială Agigea.
Iniţiator, Preşedintele Consiliului Judeţean Constanţa.

8.Proiect de hotărâre nr.232/13.10.2021 privind aprobarea înființării serviciului social cu cazare Locuinţă protejată (maxim) pentru persoane adulte cu dizabilităţi Casa Albatros Topraisar, precum şi a Regulamentului de Organizare şi Funcţionare.
Iniţiator, Preşedintele Consiliului Judeţean Constanţa.

9. Proiect de hotărâre nr.233/13.10.2021 privind aprobarea înființării serviciului social cu cazare Locuinţă protejată (maxim) pentru persoane adulte cu dizabilităţi Casa Daniel Techirghiol, precum şi a Regulamentului de Organizare şi Funcţionare.
Iniţiator, Preşedintele Consiliului Judeţean Constanţa.

10.Proiect de hotărâre nr.234/13.10.2021 privind aprobarea înființării serviciului social cu cazare Locuinţă protejată (maxim) pentru persoane adulte cu dizabilităţi Casa Iris Cumpăna, precum şi a Regulamentului de Organizare şi Funcţionare.
Iniţiator, Preşedintele Consiliului Judeţean Constanţa.

11.Proiect de hotărâre nr.235/13.10.2021 privind aprobarea înființării serviciului social cu cazare Locuinţă protejată (maxim) pentru persoane adulte cu dizabilităţi Casa Liliana Techirghiol, precum şi a Regulamentului de Organizare şi Funcţionare.
Iniţiator, Preşedintele Consiliului Judeţean Constanţa.

12. Proiect de hotărâre nr.230/13.10.2021 privind rectificarea Bugetului de Venituri şi Cheltuieli și modificării Listei de Investiții ale Direcției Generale de Asistență Socială Protecția Copilului Constanța, pe anul 2021.
Iniţiator, Preşedintele Consiliului Judeţean Constanţa

13. Proiect de hotărâre nr.227/13.10.2021 privind rectificarea Bugetului de Venituri și Cheltuieli și a Programului de Evenimente Culturale pe anul 2021 pentru Muzeul de Artă Constanța.
Iniţiator, Preşedintele Consiliului Judeţean Constanţa.

14.Proiect de hotărâre nr.228/13.10.2021 privind rectificarea Bugetului de Venituri și Cheltuieli pe anul 2021 pentru Muzeul de Istorie Națională și Arheologie Constanța.
Iniţiator, Preşedintele Consiliului Judeţean Constanţa.

15.Proiect de hotărâre nr.231/13.10.2021 privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli al Județului Constanța pe anul 2021.
Iniţiator, Preşedintele Consiliului Judeţean Constanţa.

Preşedinte,
Mihai Lupu.

Contrasemnează,
Secretar General al Judetului,
Nesrin Geafar.


Mangalia News, 17.10.2021.piese-auto-mangalia.roLeave a Reply