Tezaurul din inima munților | Un roman cât un întreg univers | Scriitorul Gheorghe Mocanu | Cronică de suflet semnată de Emilia Dabu, președinta Clubului ”Solteris” din Mangalia

0
878
starshiners.ro%20

Tezaurul din inima munților. Un roman cât un întreg univers. Scriitorul Gheorghe Mocanu.

Prozator de excelență, dramaturg de profunzime, juristul licențiat în criminologie Gheorghe Mocanu, membru al Uniunii Scriitorilor din România, aduce în dar Limbii și Literaturii Române trilogia „Din umbra munților”.

Romanul apărut la editura Editgraph Buzău, în condiții grafice speciale (volumul I ediție revăzută și adăugită), devine unul dintre cele mai luminoase, înțelepte, fascinante, tainice imagini ale uluitoarei zone locuită de veșnicii de munții cosmici din Țara Vrancei, magic ținut al Țării Românești. Desenele semnate cu dragoste și talent de Virginia Hossu aduc un farmec în plus romanului. Minunate nume, valoroase, ale literaturii contemporane semnează cronici magice, precum prof. Dr. Ion Rotaru. Gândul de lumină oferit de uriașul scriitor, academicianul în armonia cuvântului scris, FĂNUȘ NEAGU, încă și încă valoarea cărții, carte premiată și răsfățată să devină ea însăși la un moment dat, eroină, alături de fantasticii eroi ai romanului: volumul 1 „Borta”, volumul 2 „Ursoienii”, volumul 3 „Ultima cruce”, „Din umbra munților” o carte simbol, dedicată acestui neam de piatră, de cremene, neam românesc de neînfrânt, muntenii, fii demni din Vrancea străbună.

Gheorghe Mocanu duce în sine destinul neamului din care purcede. O carte film, o carte mărturie, atât de reală și personajele atât de uluitoare, sincere, blânde, înțelepte ori viclene, șmechere se dezlănțuie revoltate în harul care le-a creat. Și aici marele har și talent al autorului binecuvântat de Unul Dumnezeu cu armonia cuvântului scris. Autorul este și va mai fi comparat cu multe nume importante ale literaturii clasice și contemporane. Eu îl compar astăzi în harul și Unicitatea sa doar cu Gheorghe Mocanu, căci el și-a găsit stilul și locul, scriind unul dintre cele mai nobile romane, dedicat omului-OM adevărat de la munte, cu toate cele bune și cele rele, cu viața obidită ori îmbelșugată, a unora și altora, năravuri, obiceiuri, dar trecute prin sufletul și arderea stelară a unui scriitor adevărat care scrie cu inima sa izvor de înțelepciune, primită încă din copilărie de la munții și pădurile vieții și sufletul său pur, păstrat acolo în casetele amintirilor, căci autorul devine deseori magul căutător al tezaurului destinului strămoșilor munților, pădurilor, satului zidit în spiritul său. Căci din dragoste de acele tainice clipe sculptate în clipele de demult s-au metamorfozat cărțile de mai târziu. Și plecând de la „Borta”, „Ursoienii” și ajungând la „Ultima cruce”, descoperim talismane, preziceri, amoruri interzise. Satul Ursoaia devine locul în care umanitatea se poate redescoperi ca sfântă creație divină, desăvârșire, nemurire. Voi remarca și câteva capitole: „Vasile Cobzaru”, „Cometa”, „Mirabila Ursoaie”, „Ilinca”, „Desprinderea de pământ”, „Spovedania”.

Marea erudiție a prozatorului Gheorghe Mocanu se revarsă din fiecare volum în parte și romanul devine o frescă de o rară frumusețe pictată în cuvinte supreme, a celui mai frumos anotimp, cel al cunoașterii propriei ființe și al autocunoașterii prin taina care ne locuiește.
Vibrația înaltă și solemnă a purității munților, veșnicia din templele dacice, sacra familie a oamenilor desprinși din frumusețea creației și mai ales demnitatea ursoienilor care își poartă și ultima cruce, cu lumina privirilor spre ceruri. Tezaurul din inima munților îl poartă în lume scriitorul Gheorghe Mocanu. Să fii și pictor și muzician și scriitor haruit și om al legii respectat este semn de înaltă morală spirituală, etică, magică. Căci un suflet crescut în lumea înaltă a munților unde cerul sărută sufletul florilor, apele își oglindesc adâncurile în bucuriile creației, durerile și bucuriile au alte dimensiuni, te fac să citești într-o altă notă a inimii cartea dincolo de infernul civilizației virtuale. Și de la Borta copilăriei ajungem la cea a adolescenței căci revoluție a fost și în Vrancea dar ninsoarea veșniciei acoperă mereu mocirla lăsată în urmă de unele momente ale existenței.

Voi cita câteva taine din acest roman cât un întreg univers: „Bătrânii spuneau că norii caută mereu locuri mai primitoare, sate mai vesele, orașe mai frumoase, oameni mai buni. Acolo ninge din belșug și plouă cât îi trebuie pământului unde-s oameni cu sufletul curat. Acolo izvoarele nu seacă niciodată și câmpu-i veșnic verde, unde-i frică și credință în Dumnezeu, spuneau deseori bătrânii, și cine știe dacă n-aveau dreptate”. Căci există măcar și scrise, mărturisiri ale adevărului: „Undeva departe, acolo unde fagii își dau mâna cu brazii, unde munții își varsă umbra și răcoarea peste apele limpezi ca oglinda, unde oamenii nu-l uită niciodată pe Dumnezeu, este un sat așezat într-o Bortă miraculoasă, sfredelită la Facere în creierul munților, un sat care poartă un nume misterios, Ursoaia.” Când și ultima cruce a ajuns acolo la bisericuța ce-o aștepta de o veșnicie.

Publicitate https://www.mangalianews.ro/

Cărțile scrise de Gheorghe Mocanu devin mărturii, documente vii ale omenirii, ale neamului românesc. Ele sunt străbătute de un fin umor, au o muzicalitate cosmică, deseori imagini picturale ocrotitoare dar și tăioase, aprige, dure, căci doar așa au fost scrise și „Hematomul roșu” „Trăsnetul lugubru al mărturisirii” și teatru „Heidegger” și toate celelalte cărți create de cel cu sufletul cât Munții Vrancei. Gheorghe Mocanu în drumul său inițiatic spre adevărul misterului care ne locuiește, al vieții adevărate care se cere trăită știe că fără iubire, credință, har, talent, iertare nu poți supraviețui în aceste lumi și vremuri în care războiul dintre credință și știință este atomic, în care virtualul se crede real. Poți opera inima, creierul, unui om, nu și mintea, sufletul, gândurile, spiritul.

„Din umbra munților” rămâne o carte simbol. Părintele Ghenadie, unul dintre eroii fascinanți ai cărții, sprijinitor al lumii divine ce se revarsă din carte, ne aduce în dar înțelepciuni rareori întâlnite. Scriitorul Gheorghe Mocanu, om de sorginte aleasă, demn și adevărat scrie cu toată ființa sa de ieri, de azi și de mâine, un vizionar și un înțelept deopotrivă, cu tot sufletul viu, pur, neîntinat, cu spiritul ocrotitor ce-i însoțește calea celestă căci da, mai sunt astfel de scriitori meniți să facă lumea cu o carte măcar, mai bună, mai frumoasă, mai luminoasă.

Fiți binecuvântat cu inspirație mereu, pace și sănătate, scriitor valoros, om minunat Gheorghe Mocanu!

Emilia DABU, Mangalia – 2021-07-15.

Gheorghe Mocanu: ”O nouă cronică a trilogiei, o mare bucurie… Semnează scriitoarea EMILIA DABU, membră a Uniunii Scriitorilor din România, director-fondator al revistei de cultură „Solteris” din Mangalia”.

MN: Admirabilă cronică literară, de mare respirație, dinspre ”Marea cea Mare”, către Munții fabuloși ai Vrancei, realizată de Emilia Dabu! Vă invităm să urmăriți LUMINA CARE NE UNEȘTE – spectacol de prezentare a cărților membrilor și colaboratorilor Clubului ”SOLTERIS” [VIDEO] și să citiți și Trilogia “DIN UMBRA MUNȚILOR”, de Gheorghe Mocanu, prezentată de prof. univ. dr. Constantin Dram.


Mangalia News, 17.07.2021.piese-auto-mangalia.roLeave a Reply