Comunicat – Actele normative adoptate de Guvern în şedinţa din 15 aprilie 2021

0
394
farmec.ro%20-%20Livr%u0103m%20frumuse%u021Be%21

I. PROIECTE ÎN ANALIZĂ
1. PROIECT DE ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ pentru modificarea și completarea Legii nr. 53/2003 – Codul Muncii, republicată, cu modificările și completările ulterioare.
2. PROIECT DE ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ privind utilizarea semnăturii electronice. avansate sau semnăturii electronice calificate însoțită de marca temporală în domeniul relațiilor de muncă și pentru modificarea și completarea unor acte normative.
3. PROIECT DE HOTĂRÂRE pentru aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a Oficiului Național de Prevenire și Combatere a Spălării Banilor.

II. PROIECTE DE LEGE
1. PROIECT DE LEGE pentru modificarea și completarea Legii nr. 55/2020 privind unele măsuri pentru prevenirea și combaterea efectelor pandemiei de COVID-19.
2. PROIECT DE LEGE pentru completarea tabelului nr. I anexă la Legea nr.143/2000 privind prevenirea şi combaterea traficului şi consumului ilicit de droguri.
3. PROIECT DE LEGE pentru ratificarea Protocolului adoptat la Strasbourg, la 10 octombrie 2018, semnat de România la 26 iunie 2020, de amendare a Convenției pentru protejarea persoanelor față de prelucrarea automatizată a datelor cu caracter personal, adoptată la Strasbourg, la 28 ianuarie 1981.
4. PROIECT DE LEGE privind adoptarea unor măsuri referitoare la infrastructuri informatice și de comunicații de interes național şi condiţiile implementării rețelelor 5G.

III. ORDONANȚE DE URGENȚĂ
1. ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ pentru modificarea şi completarea Legii nr. 185/2017 privind asigurarea calității în sistemul de sănătate și adoptarea unor măsuri în contextul situației epidemiologice determinate de răspândirea coronavirusului SARSCoV-2.
2. ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgenţă a Guvernului nr. 3/2021 privind unele măsuri pentru recrutarea și plata personalului implicat în procesul de vaccinare împotriva COVID-19 și stabilirea unor măsuri în domeniul sănătății.
3. ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ pentru modificarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 21/2021 pentru aprobarea acordării unui ajutor de stat de restructurare Societății ”Complexul Energetic Oltenia”-SA.

IV. HOTĂRÂRI
1. HOTĂRÂRE pentru aprobarea plafoanelor alocate ajutoarelor naționale tranzitorii în sectorul zootehnic, specia bovine, pentru anul de cerere 2020.
2. HOTĂRÂRE pentru aprobarea plafoanelor ajutoarelor naționale tranzitorii în sectoarele vegetal și zootehnic, speciile ovine și caprine, pentru anul de cerere 2020.
3. HOTĂRÂRE privind modificarea și completarea Hotărârii Guvernului nr. 108/2019 pentru aprobarea schemei “Ajutor de minimis pentru aplicarea programului de susținere a producției de usturoi”, precum şi pentru stabilirea unor măsuri de verificare și control al acesteia.
4. HOTĂRÂRE privind transmiterea unei părți dintr-un bun imobil aflat în domeniul public al statului din administrarea Direcției pentru Agricultură Județeană Sibiu în administrarea Agenției de Plăți și Intervenție pentru Agricultură – Centrul Județean Sibiu.
5. HOTĂRÂRE privind aprobarea scoaterii din rezervele de stat a unor cantități de produse și acordarea acestora, cu titlu gratuit, unor unități cu atribuții medicale din cadrul Ministerului Afacerilor Interne, în vederea aplicării măsurilor de prevenire și limitare a transmiterii infecțiilor cu noul Coronavirus (2019-nCoV).
6. HOTĂRÂRE privind aprobarea scoaterii din rezervele de stat a unor cantități de produse şi acordarea acestora ca ajutoare umanitare interne de urgenţă, cu titlu gratuit, unor unități sanitare din județele Brăila, Cluj, Constanța, Galați, Hunedoara, Olt și Suceava în vederea aplicării măsurilor de prevenire și limitare a transmiterii infecțiilor cu noul Coronavirus (2019-nCoV), precum și aprobarea scoaterii din rezervele de stat a unor cantități de produse și acordarea acestora, cu titlu gratuit, Ministerului Afacerilor Interne – Direcției Medicale – Spitalului de Urgență Prof. Dr. Dimitrie Gerota, Școlii Militare de Subofițeri de Jandarmi Petru Rareș Fălticeni în vederea aplicării măsurilor de prevenire și limitare a transmiterii infecțiilor cu noul Coronavirus (2019-nCoV) și Inspectoratului Poliției de Frontieră Timișoara pentru desfășurarea activității specifice trierii anti-COVID a grupurilor de migranți.
7. HOTĂRÂRE privind aprobarea unor modificări şi completări în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului aflate în administrarea Ministerului Apărării Naţionale, situate în judeţele Sălaj, Botoşani și Vâlcea.
8. HOTĂRÂRE privind aprobarea unor modificări şi completări în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului aflate în administrarea Ministerului Apărării Naţionale, situate în judeţele Bihor, Constanța, Teleorman, Bacău, Neamț, Covasna, Vrancea, Buzău, Gorj, Satu Mare, Arad, Mureș și municipiul București.
9. HOTĂRÂRE privind aprobarea unor modificări în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului aflate în administrarea Ministerului Apărării Naţionale, și trecerea unor părţi de imobile aflate în administrarea Ministerului Apărării Naţionale, constituite din construcţii şi amenajări la terenuri, situate în judeţele Constanța, Bistrița-Năsăud, Buzău, Gorj, Alba, Maramureș, Tulcea, Ilfov, Brașov, Satu Mare, Sibiu și municipiul București din domeniul public în domeniul privat al statului, în vederea scoaterii din funcţiune şi casării acestora.
10. HOTĂRÂRE privind acceptarea de către statul român a unei donaţii de bunuri mobile, ca operațiune compensatorie, din partea Leafield Logistics & Technical Services Limited şi darea în administrarea Ministerului Apărării Naţionale a acestor bunuri.
11. HOTĂRÂRE privind actualizarea valorii de inventar a imobilului 2627 aflat în domeniul public al statului, transmiterea unei părţi din acesta din administrarea Ministerului Apărării Naţionale în administrarea Ministerului Transporturilor și Infrastructurii, pentru Compania Naţională de Administrare a Infrastructurii Rutiere-S.A., şi modificarea anexelor nr. 4 şi nr. 16 la Hotărârea Guvernului nr. 1705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului.
12. HOTĂRÂRE pentru modificarea și completarea anexei nr. 2 la Hotărârea Guvernului nr. 23/2020 privind declanşarea procedurilor de expropriere a imobilelor proprietate privată care constituie coridorul de expropriere al lucrării de utilitate publică de interes naţional ,,Infrastructura Bazei 57 Aeriană din cazarma 888 Mihail Kogălniceanu”, precum și suplimentarea sumei aferente despăgubirilor, aprobată prin Hotărârea Guvernului nr. 23/2020.
13. HOTĂRÂRE privind declanşarea procedurilor de expropriere a tuturor imobilelor proprietate privată care constituie coridorul de expropriere al lucrării de utilitate publică de interes naţional ,,Realizare împrejmuiri în cazarma 329 Boboc”.
14. HOTĂRÂRE privind actualizarea valorii de inventar pentru unele imobile aflate în domeniul public al statului şi administrarea Ministerului Afacerilor Interne – Garda de Coastă, precum și trecerea unor construcții din domeniul public al statului în domeniul privat al acestuia, în vederea scoaterii din funcţiune, casării şi valorificării.
15. HOTĂRÂRE privind actualizarea valorii de inventar a unui imobil aflat în domeniul public al statului și administrarea Ministerului Afacerilor Interne – U.M. 0827 Cluj-Napoca și trecerea unor construcții din domeniul public al statului în domeniul privat al acestuia în vederea scoaterii din funcțiune, casării şi valorificării.
16. HOTĂRÂRE privind trecerea din domeniul public al statului în domeniul privat al statului şi în administrarea Companiei Naţionale de Căi Ferate „C.F.R.“ – S.A. a unor bunuri aflate în administrarea Ministerului Transporturilor și Infrastructurii şi în concesiunea Companiei Naţionale de Căi Ferate „CFR“ – S.A. – Sucursala Regională CF Brașov, în vederea reutilizării şi refolosirii, respectiv scoaterii din funcţiune, casării şi valorificării, după caz.
17. HOTĂRÂRE privind înscrierea în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului a unui bun imobil și darea acestuia în administrarea Institutului Naţional al Patrimoniului.
18. HOTĂRÂRE privind modificarea anexei nr. 41 la Hotărârea Guvernului nr.1705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului.
19. HOTĂRÂRE pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiții „Reabilitare, extindere și dotare corp spital nou C1+C2, Spitalul Județean de Urgență Giurgiu, județul Giurgiu”.
20. HOTĂRÂRE privind aprobarea stemei comunei Lăpuș, județul Maramureș.
21. HOTĂRÂRE privind aprobarea stemei comunei Cernești, județul Maramureș.
22. HOTĂRÂRE privind aprobarea stemei comunei Independența, judeţul Constanța.
23. HOTĂRÂRE privind aprobarea stemei comunei Blejoi, judeţul Prahova.
24. HOTĂRÂRE privind aprobarea stemei comunei Coșteiu, județul Timiș.
25. HOTĂRÂRE privind aprobarea stemei comunei Vârtop, judeţul Dolj.
26. HOTĂRÂRE pentru completarea Anexei nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 264/2003 privind stabilirea acțiunilor și categoriilor de cheltuieli, criteriilor, procedurilor și limitelor pentru efectuarea de plăți în avans din fonduri publice.
27. HOTĂRÂRE pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiții “Reabilitarea liniei de cale ferată București – Constanța, componentă a coridorului IV Pan-European pentru o viteză de maxim 160 km/h – Lucrări în stațiile c.f. Fetești și Ciulnița, de pe linia de cale ferată București – Constanța”, lucrare de utilitate publică de interes național
28. HOTĂRÂRE privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2021 pentru Compania Națională pentru Controlul Cazanelor, Instalațiilor de Ridicat și Recipientelor sub Presiune “CNCIR” S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Energiei.
29. HOTĂRÂRE privind actualizarea Anexei nr. 4 la Hotărârea Guvernului nr. 1705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului
30. HOTĂRÂRE privind aprobarea numărului mediu maxim de personal pe anul 2021 pentru operatorii economici din industria națională de apărare, care desfășoară activități conform prevederilor alin. (6) al art. 24 din Legea nr. 232/2016 privind industria națională de apărare, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative.
31. HOTĂRÂRE privind aprobarea scoaterii din rezervele de stat a unor produse și acordarea acestora, cu titlu gratuit, Ministerului Afacerilor Interne – Inspectoratului General pentru Situații de Urgență, în vederea organizării unor centre mobile de vaccinare împotriva COVID-19.
32. HOTĂRÂRE pentru punerea în aplicare a prevederilor art. 41 alineat (4) din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății.

V. MEMORANDUMURI
1. MEMORANDUM cu tema: Stabilirea principiilor care vor sta la baza reanalizării și elaborării cadrul legal privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice.

VI. PUNCTE DE VEDERE
1. PUNCTE DE VEDERE asupra unor proiecte de legi iniţiate de guvernele anterioare, aflate în procedură parlamentară, potrivit opiniilor exprimate de ministerele/instituțiile consultate.
2. PUNCTE DE VEDERE ale Guvernului referitoare la 10 inițiative legislative.
3. PUNCTE DE VEDERE cu privire la 14 inițiative legislative parlamentare aflate în procedură parlamentară, potrivit opiniilor exprimate de ministerele/instituțiile consultate.

Publicitate https://www.mangalianews.ro/


Mangalia News, 16.04.2021.piese-auto-mangalia.roLeave a Reply