Valentines By The Sea, între 12–15 februarie, la Novum By The Sea, în Olimp!

0
324

Sărbătorim iubirea, vă sărbătorim pe voi, sărbătorim alături de persoanele care ne sunt alături, zi de zi!

În wee­ken­dul 12–15 febru­a­rie, Res­ta­u­ran­tul Novum by The Sea va fi des­chis si se poa­te veni pen­tru a servi masa, pe bază de rezer­va­re. Seri­le de sam­ba­ta si dumi­ni­ca vor avea un meniu spe­cial si muzi­ca cu tru­pă live. De ase­me­nea, avem pre­ga­ti­te si pache­te ce includ caza­re. All you need is love! Valen­ti­nes By The Sea – It’s here. It’s happe­ning. Ofi­ci­al, redes­chi­dem „sezo­nul întâmplărilor” care vor rămâne alături de noi ca cele mai memo­ra­bi­le momen­te pe care le vom adu­na în por­to­fo­li­ul nos­tru de amintiri. 

Pri­ma ves­te bună: Valen­ti­nes By The Sea: Se întâmplă între 12–15 febru­a­rie, în resor­tul Novum By The Sea din Olimp. Ce se întâmplă? Sărbătorim iubi­rea, ne sărbătorim pe noi, pe voi, sărbătorim alături de per­soa­ne­le care ne sunt alături, zi de zi.

În acest an, #ZiuaÎndrăgostiților și #SfântulValentin le celebrăm la mare. V‑am pregătit un con­text în care să fiți răsfățați. În cadrul unui wee­kend pre­lun­git, am rea­li­zat un plan minu­nat, în care mulțumirile și pro­mi­siu­ni­le pe care și le vor face cei #indra­gos­ti­ti, să fie trăite la cele mai înalte cote. Sun­tem alături de voi, cu un “eve­ni­ment” în care vom avea muzi­că live, dife­ri­te pache­te de caza­re pen­tru cuplu­ri­le care vor urma să soseas­că la noi, o cină spe­cia­lă în sea­ra de 14 febru­a­rie, sesiuni foto per­so­na­li­za­te pen­tru cei #indra­gos­ti­ti, o supri­ză la momen­tul cazării, micul dejun ser­vit la pat și evi­dent, ca de fie­ca­re dată, spu­nem doar o par­te din lucru­ri­le fru­moa­se care se vor întâmpla.

Să recapitulăm: Valen­ti­nes By The Sea, 4 zile la Novum By The Sea, în peri­oa­da 12–15 febru­a­rie, mul­tă iubi­re, muzi­că live, răsfăț, per­soa­na iubi­tă și marea chiar în fața ochi­lor noștri. A doua ves­te bună: Vom avea și un #givea­way, la care cu siguranță vă doriți să participați! #sta­yt­u­ned

Cele 3 pache­te dis­po­ni­bi­le sunt următoarele, iar prețurile sunt pen­tru un cuplu de 2 persoane: 

  • Pachet 1 — 2500 RON — 3 nopti/4 zile;
  • Pachet 2 — 2100 ron — 2 nopti/3 zile;
  • Pachet 3 – 600 ron – Cină Valen­ti­nes By The Sea.

*În pos­ta­rea următoare, vom avea desfășurătorul pro­gra­mu­lui, deta­li­at! #sta­yt­u­ned. Pen­tru rezervări și informații: 0738 792 004.


Man­ga­lia News, 05.02.2021.


Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

Leave a Reply