Super-comedia ”Soț de vânzare”, la Casa de Cultură din Mangalia, Duminică, 7 Martie 2021!

0
447

Dumi­ni­că, 7 mar­tie, ne vom reve­dea la Casa de Cul­tu­ră, la spec­ta­co­lul cu pie­sa de tea­tru ”Soț de vân­za­re”, o come­die care, garan­tat, ne va oferi o sea­ră pli­nă de umor și veselie.

Sot de vanza­re”, pie­sa de tea­tru dupa Miha­il Zador­nov, cu Maria Radu, Ana Oda­giu, Mari­us Gilea. Regia: Mari­us Gîlea.

Oxa­na (o tana­ra „moder­na” pana in var­ful unghi­i­lor, fru­mu­si­ca, usor nai­va, dar extrem de deter­mi­na­ta) ii pro­pu­ne Ele­nei Vla­di­mi­rov­na (nevas­ta de pro­fe­sie, tre­cu­ta de pri­ma tine­re­te, insa inte­li­gen­ta, cu „look” si ini­ti­a­ta in meteh­ne­le vie­tii) o afa­ce­re pe cat de inde­cen­ta, pe atat de ine­di­ta: un con­tract de vanza­re-cum­pa­ra­re al mult dori­tu­lui ei sot con­tra ten­tan­tei sume de “douăj’ de mii”.

Andrei Vasi­li­e­vici (mas­cul veri­ta­bil care tra­ies­te cu volup­ta­te cri­za var­stei de mij­loc) pare sa faca toti banii. Va fi insa de acord cu aceas­ta tranzac­tie? Vor reu­si cele doua femei sa inche­ie incre­di­bi­lul contract?

Subiec­tul tra­tea­za ori­gi­nal si picant, eter­na tema a trio-ului con­ju­gal, in trei acte cu mul­ti­ple si inten­se ras­tur­nari de situ­a­tii. Cu sau fara acor­dul celor impli­cati, sin­gu­ra garan­tie ofe­ri­ta e o sea­ra pli­na de umor si rasete‑n cascade!

Pre­ga­ti­ti-va pen­tru o expe­rien­ta care va va schim­ba cu sigu­ran­ta per­cep­tia des­pre cas­ni­cie si… des­pre tea­trul româ­nesc underground!

Bile­te­le se gasesc in for­mat elec­tro­nic pe www.iabilet.ro si in maga­zi­ne­le Flan­co,  Metrou Uni­rii 1, maga­zi­ne­le Muzi­ca, IQ BOX, Uman si pe ter­mi­na­le­le Sel­fpay. Onli­ne, puteti plati cu car­dul, Pay­pal, car­duri de tiche­te cul­tu­ra­le Sode­xo, pe fac­tu­ra la Voda­fo­ne sau Oran­ge sau ram­bu­rs, prin Fan Cou­ri­er, ori­un­de in tara.


Man­ga­lia News, 21.02.2021.


Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

Leave a Reply