Suntem nerăbădători să redeschidem porțile Grădinii Culturale Callatis cu noi surprize

0
166

Direc­ția Cul­tu­ră și Sport Man­ga­lia: Sun­tem neră­bă­dă­tori să redes­chi­dem por­ți­le Gră­di­nii Cul­tu­ra­le Cal­la­tis cu noi surprize!

Spa­ți­ul a deve­nit rapid un loc de inte­rac­țiu­ne între artiști și public, un loc de refu­giu și rela­xa­re al iubi­to­ri­lor și cre­a­to­ri­lor de artă și nu numai. O oază de cul­tu­ră, care îmbi­nă vechiul cu noul, Gră­di­na Cul­tu­ra­lă Cal­la­tis pune în valoa­re pie­se­le arhe­o­lo­gi­ce și ofe­ră un cadru pro­pi­ce expre­si­ei artis­ti­ce contemporane.

Pro­iect finan­țat de Gran­tu­ri­le SEE 2014 — 2021, prin Pro­gra­mul RO-Cultura.


Man­ga­lia News, 18.02.2021.


Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

Leave a Reply