Sportivii de la CS Posedidon Limanu-2Mai au obținut rezultate frumoase la competiția de lupte libere ”Cupa Primăverii” de la Medgidia

0
298

Feli­ci­tări spor­ti­vi­lor de la CS Pose­di­don Lima­nu-2Mai, pen­tru rezul­ta­te­le pe care le-au obți­nut la Com­pe­ti­ția “CUPA PRIMĂVERII”, orga­ni­za­tă la Medgidia:
LOCUL 1: Voi­cu­les­cu Dia­na, Budea­nu Andre­ea, Cio­ran Andrei, Tudor David, Cojo­ca­ru Ionuț.
LOCUL 2: Tudor Rareș, Cojo­ca­ru Andrei.
LOCUL 3: Adăs­că­li­ței Dila­ra, Bun­duc Nar­ci­sa, Cio­lac Albert, Sur­du Gabriel.

MULT SUCCES LA VIITOARELE COMPETIȚII!

Feli­ci­tări, antre­no­ri­lor Cor­ne­li­us Dori­an Truc­mel și Ali­na Ele­na Ivan! Feli­ci­tări, echi­pei teh­ni­ce și tutu­ror celor care spri­ji­nă miș­ca­rea spor­ti­vă în comu­na Limanu!


Man­ga­lia News, 21.02.2021.


Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

Leave a Reply