România de mâine începe cu școala de astăzi! Faceți din profesori și din pregătirea lor PRIORITATE NATIONALA!

0
259

Oameni cu pute­re, vă rog, Treziți-vă!

Că o fi vreo legă­tu­ră între ulti­mul loc la inves­ti­ții în edu­ca­ție și pri­me­le locuri în migra­ție, nefe­ri­ci­re, neîn­cre­de­re în noi și în cei de lân­gă noi, corup­ție, dis­preț față de pro­pria țară și mul­te altele? 

Româ­nia de mâi­ne înce­pe cu școa­la de astăzi! Faceți din pro­fe­sori și din pre­gă­ti­rea lor PRIORITATE NAȚIONALĂ!

Pro­fe­so­rii tre­bu­ie să devi­nă tot ce poa­te da țara asta mai bun! Evi­dent, pe lân­gă bani, con­tea­ză și CUM, din ce men­ta­li­ta­te facem Selec­tia, Pre­gă­ti­rea, Tes­ta­rea, Recom­pen­sa­rea și, mai ales, Vali­da­rea Soci­a­lă a Profesorilor!

Pro­fe­so­rii sunt ero­ii de care Româ­nia are nevo­ie, pen­tru a mai fi. 

Nu mai avem timp!

Felix Tata­ru.


Man­ga­lia News, 19.02.2021.


Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

Leave a Reply