O femeie împărțită la 2 | Comedie spumoasă, la Casa de Cultură din Mangalia, Sâmbătă, 27 martie 2021

0
342

Încur­ca­te sunt căi­le amo­ru­lui… Ea, tână­ră, fru­moa­să și pre­zen­ta­bi­lă, îi vrea pe amân­doi: unul, iubit de casă, iar pe celă­lalt, pen­tru când nu este pri­mul aca­să. Nici nu mai con­tea­ză că cei doi sunt cei mai buni pri­e­te­ni. Totuși, aman­tul are remu­ș­cări, iar până la șan­taj, este doar un pas. Oare va reu­și Ana să iasă bas­ma cura­tă din încur­că­tu­ra amo­roa­să? Ce se va ale­ge de iubi­tul ei cel blând și îndră­gos­tit orbeș­te? Des­co­pe­rim împre­u­nă, în come­dia „O feme­ie împăr­ți­tă la doi”.

O feme­ie împăr­ți­tă la 2, la Casa de Cul­tu­ră din Man­ga­lia, Sâm­bă­tă, 27 mar­tie 2021, ora 19:00. Eve­ni­ment orga­ni­zat de Rotari Enter­tain­ment şi Direc­ția Cul­tu­ră și Sport Mangalia.

Bile­te­le se pot rezer­va de aici: https://m.iabilet.ro/bilete-mangalia-o-femeie-impartita-la‑2–61935


Man­ga­lia News, 19.02.2021.


Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

Leave a Reply