Ministerul Finanţelor a publicat forma bugetului pe 2021: Ministerul Sănătăţii primeşte mai puţini bani, iar Ministerul Educaţiei are un plus de doar 2,8%

0
192

Minis­te­rul Finanţe­lor a publi­cat for­ma buge­tu­lui pe 2021: indem­ni­za­ţi­i­le, pri­me­le nu se taie, ci se menţin cel mult la nive­lul din decem­brie 2020; numă­rul de şomeri cre­ş­te numai cu 5.000; vou­che­re­le de vacanţă nu se mai acor­dă; sala­ri­ul mediu net cre­ş­te numai cu 2%. Minis­te­rul Sănă­tă­ţii pri­meş­te mai puţini bani, iar minis­te­rul Edu­ca­ţi­ei are un plus de doar 2,8%.

Veni­tu­ri­le sta­tu­lui vor fi în total de 365 mld. lei în 2021, iar chel­tu­ie­li­le buge­tu­lui de stat vor fi de 445 mld. lei. Ast­fel, defi­ci­tul buge­tar va fi în 2021 de 80 mld. lei, în scă­de­re cu pes­te 20 de mld. de lei, ara­tă pro­iec­tul de buget publi­cat de Minis­te­rul Finanţe­lor joi seară.

Pro­iec­tul de buget este con­fi­gu­rat pe un cadru eco­no­mic cu o cre­ş­te­re eco­no­mi­că de 4,3 % pre­vă­zu­tă pen­tru anul 2021, cu un vârf în anul 2023 de 5% şi un ritm mediu anu­al de 4,9% pe întreg ori­zon­tul 2022–2024, mai mare com­pa­ra­tiv cu cea esti­ma­tă a fi înre­gis­tra­tă la nive­lul ţări­lor UE (4,2% la nive­lul zonei euro şi 4,1% pe total UE, esti­ma­tă pen­tru anul 2021, con­form prog­no­zei de toam­nă a UE).

Citiți con­ti­nu­a­rea în Zia­rul Finan­ci­ar.


Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

Leave a Reply