Legende despre Munţii Apuseni: Vâlva Băii, făptura care arăta minerilor drumul spre aur [VIDEO]

0
183

Legende despre Munţii Apuseni: Vâlva Băii, făptura care arăta minerilor drumul spre aur.

Vâl­va este în cre­dinţa popu­la­ră o fiinţă supra­na­tu­ra­lă, un spi­rit sau un duh al unui anu­mit feno­men mete­o­ro­lo­gic – vâl­va vân­tu­ri­lor, ani­mal – vâl­va lupi­lor etc. Vâl­ve­le pot fi bune sau rele, depin­de de omul care se întâl­neş­te cu ele şi res­pec­tul pe care îl ara­tă faţă de fiinţa supranaturală.

Vâl­va Băii este un per­so­naj mito­lo­gic care apa­re în legen­de­le din Ţara Moţi­lor din Munţii Apuseni.

Până nu demult, când mine­le încă nu erau închi­se și Apu­se­nii erau prin­ci­pa­la sur­să de extra­ge­re a auru­lui din Româ­nia, bătrâ­nii locu­lui poves­teau des­pre fap­te ulu­i­toa­re făcu­te de o făp­tu­ră fru­moa­să sau mai puţin fru­moa­să care apa­re celor mai noro­coşi din­tre ei în adân­cu­ri­le pămân­tu­lui şi care le ara­tă dru­mul spre filoa­ne­le de aur mult dori­te de toţi, sau le pre­zi­ce o întâm­pla­re ori îi atenţio­nea­ză de o neno­ro­ci­re care are să se întâm­ple. Aceas­tă făp­tu­ră miti­că a căpă­tat nume­le de Vâl­va Băii şi legen­da moți­lor spu­ne des­pre ea că are dife­ri­te forme.

Vă invi­tăm să citiți con­ti­nu­a­rea în apuseni.info


Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

Leave a Reply