La mulți ani, Mangalia News! — Adrian Ardelean, “Ora românească”, CFMB, Montreal, Canada

0
306

Dra­gă Man­ga­lia News,

In pri­mul rând, vreau să-ți spun că eu sunt bine, sănă­tos, care sănă­ta­te ți‑o doresc și ție, pre­cum și între­gii tale fami­lii — adi­că Mama­ia News, Efo­rie Sud News, Efo­rie Nord News, Olimp News, Nept­un News, 2 Mai News și Vama Veche News (dacă exis­tă… Dacă nu — inven­tați-le, fra­ți­lor!), plus alte rube­de­nii care or mai fi apă­rut de când nu v‑am văzut…

E drept că pe mine, când aud de Man­ga­lia, Mama­ia, Efo­rie și alte cuvin­te de-astea sfin­te, mă ia cu căl­duri, dar având în vede­re că mi-am ales ca loc de trai satu’ Montre­al, jude­țu’ Que­bec, țara Can­a­da și că sun­tem în febru­a­rie, sta­rea asta de “căl­duri” îmi tre­ce repe­de… Acu­ma, la ani­ver­sa­rea asta de 9 ani (sau aceas­tă 9 ani­ver­sa­re, noah), ce să vă zic? V‑aș închi­na o cupă de șam­pa­nie, da’ mi‑e că or să mă ia ăia de la pro­tec­ția copi­lu­lui, că aveti doar 9 ani și eu “o dau” pe șam­pa­nie… Așa că vă ofer, vir­tu­al, așa, o cupă de “chil­dren spar­k­ling wine” (șam­pa­nie pen­tru copii, scu­ze, dom’ Tra­ian!), iar în rest vă pro­mit că NUUIT cum veti sar­ba­tori ani­ver­sa­rea asta de “încă un an până la pri­mul 10”… 

Mai voiam să spun ceva legat de pro­ver­bu’ ăla cu “nimeni nu‑i pro­fet în țara lui”, apro­po de fap­tu’ că dum­ne­a­voas­tră, de pe malu’ mării, mă băgați în sea­mă MAI MULT decât arde­le­nii mei de la Cluj, da’ mă abțin, că anu’ asta, de‑o da Dom­nu’, e an de mers la Cluj, și n‑aș vrea să mă fugă­reas­că zia­riș­tii din Cluj (bine, ori­cum “fugă­ri­tul” în Arde­al e un fel de mers așa, mai repe­jor, nu e chiar un sprint de-al lui Usain Bolt)… 

Gata, că nu vreau să umplu tot inter­ne­tu’ cu vor­ba asta lun­gă, arde­le­neas­că, în prin­ci­pal vreau să vă spun “La mulți ani, Man­ga­lia News” (că oda­tă ce exis­tați voi, îmi creș­te și mie audien­ța, nu de alta!) și vă foar­te mul­țam pen­tru diplo­ma aia pe care mi-ati trimis‑o, o s‑o pos­tez pe face­bo­ok, să vadă toți pri­e­te­nii mei că mai exis­tă pe lume oameni poli­ti­coși — adi­că de ăia care recu­nosc valoa­rea chiar și aco­lo aco­lo unde aceas­ta NU există…

P.S.1: Dacă v‑a plă­cut tex­tu’ de mai sus, vă aștept să-mi ascul­tați emi­siu­nea, în fie­ca­re sâm­bă­tă noap­tea spre dumi­ni­că, în inter­va­lul 02.00 — 03.00 (ore­le Româ­ni­ei). Lin­kul (www.cfmbradio.com) îl găsiți pe site-ul Man­ga­lia News. Și reco­man­dați emi­siu­nea și pri­e­te­ni­lor dvs! Dacă NU v‑a plă­cut tex­tul, reco­man­dați emi­siu­nea dușmanilor! 

P.S.2: Dacă NU vedeți aces­te “P.S.”-uri”, să stiți că n‑au mai încă­put din cau­ză că are și inter­ne­tul limi­te­le lui la lun­gi­mea tex­te­lor… IN NICI UN CAZ nu i‑aș acu­za pe cole­gii de la Man­ga­lia News că mi-au tăi­at textul…

P.S.3: La mulți ani, încă o dată, Man­ga­lia News!

Adri­an Arde­lean, “Ora Româ­neas­că”, CFMB, Montre­al, Canada.

MN: Mul­țam fain, fra­te drag Adri­an. Man­ga­lia aia 9 te așteap­tă, ori­când (Mai ales iar­na, la tra­ta­ment bal­near!). 🙂 Scri­e­ri­le nea­o­șe, moro­șe­ne, ale dra­gu­lui nos­tru ”cores­pon­dent de Can­a­da”, Adri­an Arde­lean, publi­ca­te de Man­ga­lia News, pot fi vizu­a­li­za­te AICI. Dar nu uitați de Ora Româ­neas­că, Montre­al, Canada! 


Man­ga­lia News, 21.02.2021.


Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

Leave a Reply