Japonezii pornesc studiile clinice pentru IVERMECTINA. Dacă se dovedește eficiența, o vor recomanda pacienților care se tratează la domiciliu

0
345

Guver­nul metro­po­li­tan din Tokyo inten­țio­nea­ză să efec­tu­e­ze stu­dii cli­ni­ce pen­tru medi­ca­men­tul anti­pa­ra­zi­tar Iver­mec­ti­nă, cu sco­pul de a eva­lua efi­ca­ci­ta­tea aces­tu­ia împo­tri­va COVID-19, scrie coti­dia­nul japo­nez Nik­kei.

Stu­di­i­le cli­ni­ce vor fi efec­tu­a­te pe pacienți cu simp­to­me ușoa­re, com­pa­rând răs­pun­sul cu cele ale pacien­ți­lor care au pri­mit un pla­ce­bo. Guver­nul metro­po­li­tan va publi­ca deta­li­i­le, inclu­siv dimen­siu­nea și dura­ta stu­di­i­lor cli­ni­ce, după ce rezul­ta­te­le vor fi eloc­ven­te. Expe­ri­men­te­le in vitro au ară­tat că Iver­mec­ti­na este efi­cien­tă împo­tri­va coronavirusului.

Con­ti­nu­a­rea, pe smartradio.ro


Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

Leave a Reply