HARTA Cum se deschid școlile în marile orașe din România. Bucureștiul și majoritatea reședințelor de județ sunt în galben. Patru mari municipii rămân în roșu, iar șase în verde / Orașele aflate la limită

0
260

Bucu­rești­ul și majo­ri­ta­tea reșe­din­țe­lor de județ se înca­drea­ză în sce­na­ri­ul gal­ben pen­tru redes­chi­de­rea șco­li­lor, potri­vit ratei de inci­den­ță COVID-19 de la acest moment, cu trei zile îna­in­te de relu­a­rea cur­su­ri­lor. În ace­lași timp, patru mari ora­șe rămân în sce­na­ri­ul roșu, în timp ce alte șase sunt în ver­de, scrie G4Media.ro. Câte­va muni­ci­pii sunt acum la limi­tă să trea­că în alt scenariu.

Con­form date­lor cen­tra­li­za­te de G4Media.ro de pe site-uri­le și pagi­ni­le de Face­bo­ok ale pre­fec­tu­ri­lor, direc­ți­i­lor de sănă­ta­te publi­că și pri­mă­rii, la acest moment, majo­ri­ta­tea reșe­din­țe­lor de județ și muni­ci­pi­ul Bucu­rești sunt în sce­na­ri­ul gal­ben, având rata de inci­den­ță a cazu­ri­lor de COVID-19 între 1 și 3 la mie.

Mai mult, pe g4media.ro


Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

Leave a Reply