GARZILE MEDICILOR de la Spitalul Municipal Mangalia pe luna FEBRUARIE 2021, la secțiile CPU, Interne, Chirurgie, Ortopedie, Pediatrie și ATI

1
820

Con­du­ce­rea Spi­ta­lu­lui Muni­ci­pal Man­ga­lia pre­zin­tă găr­zi­le medi­ci­lor pe luna FEBRUARIE 2021, la sec­ți­i­le CPU, Inter­ne, Chi­rur­gie, Orto­pe­die, Pedia­trie și ATI:

MN: Între­gu­lui per­so­nal de la Spi­ta­lul Muni­ci­pal Man­ga­lia, medi­ci­lor și cadre­lor medi­ca­le auxi­li­a­re, le mul­țu­mim pen­tru abn­e­ga­ția și dăru­i­rea cu care își tra­tea­ză pacien­ții, iar dum­ne­a­voas­tră, sti­mați citi­tori, vă dorim numai bine. Sănă­ta­te mul­tă, tuturor! 

Spi­ta­lul Muni­ci­pal Man­ga­lia. Foto: Ele­na Stroe.

Man­ga­lia News, 01.02.2021.


Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

1 COMENTARIU

  1. Medi­cii din Roma­nia con­fun­da spi­ta­lul cu ave­rea per­so­na­la. Daca mergi la UPU, medi­cul nu pune mina pe pacient. Daca medi­cul de fami­lie da tri­mi­te­re de inter­na­re ‚cind mergi la spi­tal ti se spu­ne ca nu sunt locuri fiind ocu­pa­te de pacien­ti veni­ti din cabi­ne­te­le par­ti­cu­la­re. Cu totii sti­ti acest ade­var dar fiind LASI, taceti.

Leave a Reply