Festivalul OM BUN 30 – LIVE ONLINE, 3 zile consecutive! La ceas aniversar, 30 de cantautori se adună pentru a sărbători 30 ani de OM BUN!

0
364

A XXX‑a ediție a Festivalului Naţional Concurs de muzică folk „Om Bun”:

Luni, 29 mar­tie 2021, de la ora 18.00:

Mircea Vinti­lă
Alexan­dru Andrieș
Doru Stăn­cu­les­cu
Ada Milea
Mircea Bodo­lan
Zoia Alecu
Adri­an Bezna
Eugen Avram
Cris­ti­an Dumi­traș­cu
Nicu Zotta.

Marți, 30 mar­tie 2021, de la ora 18.00:

Mircea Bani­ciu
Victor Soca­ciu
Poesis
Emeric Imre
Ecoul
Adri­an Ivani­țchi
Andrei Păune­scu
Alina Mano­le
Daniel Iancu
Cosmin Vaman.

Mier­curi, 31 mar­tie 2021, de la ora 18.00:

Vasi­le Șeica­ru
Ducu Bert­zi
Mircea Rusu
Cris­ti­an Buică
Maria Gheor­ghiu
Florin Săsăr­man
Vali Șerban
Cătă­lin Stepa
Clau­dia Șerdan
Vali Petcu.

Aces­ta este, în fapt, EVENIMENTUL FOLK AL ANULUI 2021, pe care un ade­vă­rat iubi­tor al muzi­cii și poe­zi­ei nu tre­bu­ie să‑l rate­ze! Veniți la întâl­ni­rea cu cei care au cre­at alfa­be­tul, ever­gre­en-uri­le și minu­na­ta poves­te a muzi­cii folk din România!

Pri­ma zi de fes­ti­val: Luni, 29 mar­tie, 2021 18:00 – 22:00.

Lei 35 – Lei 90 Taxa de participare.

Bile­te­le se pot coman­da pe rotarientertainment.ro

Fes­ti­va­lul de muzi­că folk ‘Om bun’ 1993 — Momen­tul muzi­cal de înche­ie­re. Pie­sa Om bun, com­pu­să de Dan Andrei Aldea, cân­ta­tă în final de fes­ti­val de Flo­ri­an Pit­tiș, Vic­tor Soca­ciu, Mir­cea Bani­ciu, Mir­cea Vin­ti­lă, Vasi­le Șei­ca­ru, Vla­dy Cne­je­vici, Vlad Cre­țu și con­cu­ren­ții laureați.


Man­ga­lia News, 03.02.2021.


Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

Leave a Reply