Dor curat, dor de România…, cu Mircea Rusu Band [VIDEO]

0
225

Mircea Rusu Band — Dor curat, dor de România…

Bună dimi­nea­ța! IMAGINILE ACESTUI CÂNTEC APARȚIN CONSILIULUI JUDETEAN TULCEA ȘI SUNT REALIZATE DE CLAUDIU STETI. Să fim, prin toa­te minu­ni­le astea de locuri, ACASĂ, înseam­nă să fim noi. Și asta nu doar că nu‑i puțin, e tot. Sper să vă dea o sta­re bună, atâ­ta câtă se poa­te la vremi de răs­cru­ce. Recu­noș­tin­ță pen­tru spri­ji­nul dis­tri­bu­i­ri­lor voas­tre! Mul­țu­mi­ri pen­tru mesa­je, gân­duri bune, cuvin­te fru­moa­se. Vă doresc s‑aveți par­te de sănă­ta­te și de iubi­re! Mir­cea Rusu Band.

Dor curat, dor de România:


Man­ga­lia News, 23.02.2021.


Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

Leave a Reply