Direcția Asistență Socială Mangalia distribuie biletele pentru transportul gratuit, aferente lunii FEBRUARIE 2021 (traseu local)

0
345

Direc­ția Asis­ten­ță Soci­a­lă Man­ga­lia: Bile­te­le pen­tru trans­por­tul gra­tu­it (tra­seu local) afe­ren­te lunii FEBRUARIE 2021 se vor acor­da la sedi­ul D.A.S. Man­ga­lia, din str. Del­fi­nu­lui, nr.1 (lân­gă fos­ta Gar­ni­zoa­nă Man­ga­lia), în peri­oa­da 15 FEBRUARIE — 19 FEBRUARIE 2021. Deși pe tiche­te este men­țio­nat anul 2020, pre­ci­zăm că aces­tea sunt valabile.

Pen­tru mai mul­te deta­lii, puteți ape­la urmă­toa­re­le nume­re de telefon:
0730.202.188
0341.140.113.
Vă mul­țu­mim și vă așteptăm!


Man­ga­lia News, 13.02.2021.


Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

Leave a Reply