ATENTIE, SOFERI! Reîncep lucrările de reparații pe A2, sectorul din beton!

0
266

ATENTIE, SOFERI! Reîncep lucrările de reparații pe A2, sectorul din beton!

Înce­pând cu data de Joi, 18.02.2021 se vor relua lucră­ri­le de repa­ra­ții la par­tea caro­sa­bi­lă pe autos­tra­da A2, Bucu­rești – Con­stan­ța, sec­to­rul Fun­du­lea – Bucu­rești, după cum urmează:

- lotul 1 – calea 2 (Fun­du­lea – Bucu­rești ) între km 17+350 și km 11+500;

- lotul 2 – calea 2 (Fun­du­lea – Bucu­rești) între km 33+100 și km 27+150.

Ast­fel, tra­fi­cul va fi devi­at de pe calea 2, Con­stan­ța – Bucu­rești, pe calea 1, Bucu­rești — Con­stan­ța, și se va insti­tui res­tric­ție de vite­ză (60km/h).

De ase­me­nea, se va închi­de nodul ruti­er de la km 15+350 ce face acce­sul la și de la loca­li­tă­ți­le Cer­ni­ca și Bălă­cean­ca și se va res­tric­țio­na cir­cu­la­ția pe bre­tea­ua de ieși­re din A2 în DN Cen­tu­ra Bucu­rești, pe sen­sul Con­stan­ța – București.

Par­ti­ci­pan­ții la tra­fic de pe sen­sul Con­stan­ța – Bucu­rești, care vor să cir­cu­le pe DN Cen­tu­ra Bucu­rești, vor tre­bui să întoar­că la inter­sec­ția cu sens gira­to­riu de la km 10+500.

​Pre­ci­zăm că se va inter­ve­ni și la ros­tu­ri­le de dila­ta­ție ale podu­lui Tan­ga­nu de la km 18+350.

Men­țio­năm ca lucră­ri­le au ter­men de fina­li­za­re 27.05.2021 și că, în peri­oa­da 28.04.2021 – 03.05.2021, nu se vor exe­cu­ta lucrări și nu vor fi insti­tu­i­te res­tric­ții de circulație.

​Facem apel la con­du­că­to­rii auto să cir­cu­le cu pru­den­ță în zona lucră­ri­lor și să res­pec­te res­tric­ți­i­le insti­tu­i­te temporar.


Man­ga­lia News, 16.02.2021. (CNAIR).


Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

Leave a Reply