20 de poduri celebre pe care trebuie să le vedeți în Franța | Les 20 ponts célèbres à voir absolument en France

0
246

20 de poduri celebre pe care trebuie să le vedeți în Franța | Les 20 ponts célèbres à voir absolument en France.

Fran­ța are sute  de poduri și via­duc­te remar­ca­bi­le. Din pia­tră, metal și beton; din Evul Mediu, sau din seco­lul XXI… Este greu de ales între toa­te sti­lu­ri­le și toa­te epo­ci­le. Iată mai jos cla­sa­men­tul celor mai fru­moa­se, mai ori­gi­na­le, cele mai renu­mi­te poduri din Fran­ța, pe care vă invi­tăm să le vizi­tați cel puțin o dată în viață…

Les 20 ponts célèbres à voir absolument en France.

Des ponts et des via­ducs rema­rqu­a­bles, la Fran­ce en comp­te des cen­tai­nes. En pier­re, en métal, en béton; du Moyen-âge ou du 21e siè­cle… Diffi­ci­le de cho­i­sir parmi tous les sty­les et tou­tes les époqu­es. Voici le cla­s­se­ment de la rédac’ des plus beaux, des plus ori­gi­naux, des plus célè­bres ponts de Fran­ce à visi­ter au moins une fois dans sa vie…

Con­ti­nu­a­rea, pe detoursenfrance.fr

(sur­sa: Bibli­o­te­ca Fran­ce­ză ”Arthur Rim­ba­ud” Man­ga­lia).


Man­ga­lia News, 05.02.2021.


Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

Leave a Reply