1 Miliard de lei pentru HoReCa! Ministrul Economiei anunță noi reguli: Măsurile compensatorii nu se vor mai acorda pe principiul „primul venit, primul servit”

0
238

Guver­nul a alo­cat 1 mili­ard de lei pen­tru des­pă­gu­bi­rea HoRe­Ca, iar minis­trul Eco­no­mi­ei, Cla­u­diu Năs­sui, a anun­țat sâm­bă­tă că a fost apro­ba­tă în Guvern o ordo­nan­ță “mult aștep­ta­tă” de indus­tria HoRe­Ca, pri­vind modul în care se va face pla­ta, ast­fel că măsu­ri­le com­pen­sa­to­rii nu se vor mai acor­da pe prin­ci­pi­ul „pri­mul venit, pri­mul ser­vit”, ci toa­te per­soa­ne­le eli­gi­bi­le vor pri­mi bani, indi­fe­rent când au făcut solicitarea.

Citeș­te mai mult pe profit.ro


Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

Leave a Reply