Zbor peste Munții României — Unul dintre cele mai frumoase peisaje de iarnă: Valea Râului Paltinu din Munții Făgăraș [VIDEO]

0
343

Zbor pes­te Mun­ții Româ­ni­ei: Unul din­tre cele mai fru­moa­se pei­sa­je de iar­nă. Asta am întâl­nit în călă­to­ria noas­tră pe Valea Râu­lui Pal­ti­nu din Mun­ții Făgă­raș, un loc abso­lut minu­nat, în care abia aștep­tam să revenim.

Sune­tul râu­lui, șuie­ra­tul vân­tu­lui, zăpa­da proas­păt depu­să într-un strat con­sis­tent, toa­te con­tri­bu­ie la fru­mu­se­țea aces­tor ima­gini pe care le-am pri­vi neîncetat.

Alte fil­mări sen­zațio­na­le, pe muntiiromaniei.ro

#Dea­su­pra­Mun­ti­lor­Ro­ma­niei, pro­iect sus­ți­nut de AQUA Carpatica.
Par­te­ner de mobi­li­ta­te: BavariaOnline.


Man­ga­lia News, 15.01.2021. (sur­sa: #Dea­su­pra­Mun­ti­lor­Ro­ma­niei).


Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

Leave a Reply