Zbor peste Munții României | Un an cu 15 ture pe unii dintre cei mai frumoși munți ai țării noastre | VIDEO

0
257

2020 #Dea­su­pra­Mun­ti­lor­Ro­ma­niei. Un an cu 15 ture pe unii din­tre cei mai fru­moși munți ai țării noas­tre: Făgă­raș, Bucegi, Bui­la-Vân­tu­ra­ri­ța, Domo­gled-Valea Cer­nei, Bai­u­lui, Măcin, Pia­tra-Cra­i­u­lui, Ciu­caș. Înche­iem anul cu acest clip care rezu­mă mun­ca noas­tră din 2020, dar și toa­te bucu­ri­i­le pe care mun­te­le ni le‑a ofe­rit. Fil­mă­ri­le aerie­ne cu mun­ții Româ­ni­ei sunt de aceas­tă dată acom­pa­ni­a­te de melo­dia „The Cur­se of the Sky­lark” cân­ta­tă de Ama­de­us.

Zbor pes­te Mun­ții Româ­ni­ei con­ti­nuă și în 2021, ală­tu­ri de AQUA Car­pa­ti­ca, par­te­ner care ne‑a fost ală­tu­ri, încă din 2018, și căru­ia îi mul­țu­mim pen­tru spri­jin!

 

La mulți ani, dragi pri­e­te­ni! www.muntiiromaniei.ro


Man­ga­lia News, 01.01.2021.


Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

Leave a Reply