Vikingii au ajuns în Dobrogea, acum 1.200 de ani, în drum spre Constantinopol | Teoria revoluţionară a unor istorici şi arheologi români

0
265

Vikingii au ajuns în Dobrogea, acum 1.200 de ani, în drum spre Constantinopol | Teoria revoluţionară a unor istorici şi arheologi români.

O ipo­te­ză inte­re­san­tă, dar şi spec­ta­cu­loa­să, susţi­nu­tă de arhi­tec­tul Radu Cor­ne­scu, este vizi­ta­rea Dobro­gei, în anii 800, de către vikingi, în dru­mul lor către Constantinopol.

Vikin­gii au vizi­tat Dobro­gea, în dru­mul lor către Con­stan­ti­no­pol, susţi­ne arhi­tec­tul Radu Cor­ne­scu. „La pri­ma vede­re, pare o ipo­te­ză absur­dă. Ei puteau ajun­ge la Con­stan­ti­no­pol din­spre Medi­te­ra­na. Însă mai mul­te dovezi isto­ri­ce ne ara­tă că vikin­gii sue­dezi, cobo­rând pe flu­vi­i­le Rusi­ei, au ajuns la Marea Nea­gră şi la Con­stan­ti­no­pol. Aici îşi schim­bau măr­fu­ri­le lor, în spe­cial sclavi, arme, blă­nuri, cea­ră şi mie­re, cu măr­furi pro­ve­nind din ţinu­turi înde­păr­ta­te, mătă­suri din Chi­na, argint din Ara­bia, obiec­te de sti­clă din Per­sia, arti­co­le exo­ti­ce din India“, spu­ne susţi­nă­to­rul aces­tei idei. 

Cites­te mai mult: adev.ro/pbeimz


Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

Leave a Reply