Viitorul României, în mare pericol: Copiii români au ajuns a doua cea mai mare populaţie rezidentă din Germania, după copiii nemţilor

0
202

Viitorul României, în mare pericol: Copiii români au ajuns a doua cea mai mare populaţie rezidentă din Germania, după copiii nemţilor

Faci­li­tă­ţi­le ofe­ri­te de ţări­le din Occi­dent pen­tru copii sunt foar­te bune, în timp ce sta­tul român dă bani de scu­te­ce o dată pe lună. Nu exis­tă spri­jin pen­tru susţi­ne­rea fami­li­i­lor cu copii în România“.

La sfârşi­tul anu­lui 2019, mai mult de 708.300 de români erau rezi­denţi în Ger­ma­nia, a cin­cea cea mai nume­roa­să popu­la­ţie rezi­den­tă după nemţi, turci, polo­nezi şi sirieni, con­form date­lor de la insti­tu­tul naţio­nal de sta­tis­ti­că al Ger­maniei. Din­tre româ­nii rezi­denţi în Ger­ma­nia, aproa­pe 93.400 sunt copii cu vâr­sta de până la 10 ani.

Din­tre ţări­le euro­pe­ne, copi­ii români sunt a doua cea mai nume­roa­să popu­la­ţie rezi­den­tă cu vâr­sta de până la 10 ani în Ger­ma­nia, după nemţi, un semn că româ­nii care aleg să se stabi­lească în Ger­ma­nia sunt tineri, care fie vin aici cu copii mici, fie aleg să îşi înte­me­ie­ze o fami­lie aici.

Con­ti­nu­a­rea, pe https://www.zf.ro/


Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

Leave a Reply