Vama Veche — Epava Akra Aktion, la începutul lui ianuarie 2021 | Foto Digital Adviser

0
852

Vama Veche — Epava Akra Aktion, la începutul lui ianuarie 2021 | Foto Digital Adviser.

Pe 19 febru­a­rie 1981, tra­vers de Vama Veche, eșu­ea­ză nava Akra Aktion, sub pavi­li­on gre­cesc. Ple­ca­se din Brăi­la încăr­ca­tă cu lami­na­te, având ca des­ti­na­ţie por­tul Ale­xan­dria din Egipt. Echi­pa­jul a fost sal­vat, însă nava nu a mai fost recu­pe­ra­tă. Încăr­că­tu­ra a fost scoa­să la supra­fa­ţă, 20 de ani mai târ­ziu. Cu tim­pul epa­va a fost dis­tru­să de furt­uni şi de Mari­na Mili­ta­ră Româ­nă, care a folosit‑o drept ţin­tă.


Man­ga­lia News, 03.01.2021. (sur­sa: digitaladviser.ro).


Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

Leave a Reply