Urgențele medicale pediatrice și ginecologice de la Spitalul Municipal Mangalia vor fi direcționate către Spitalul Județean Constanța, în perioada 04.01 — 08.01.2021

0
449

Având în vede­re fap­tul că la nive­lul Pavi­li­o­nu­lui A al Spi­ta­lu­lui Muni­ci­pal Man­ga­lia este orga­ni­zat Cen­trul de vac­ci­na­re pen­tru per­so­na­lul anga­jat, în peri­oa­da 04.01 — 08.01.2021, urgen­țe­le medi­ca­le pedia­tri­ce și gine­co­lo­gi­ce vor fi direc­țio­na­te către Spi­ta­lul Jude­tean Constanța.
Vă mul­țu­mim pen­tru înțelegere.


Man­ga­lia News, 04.01.2021.


Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

Leave a Reply