Topul celor mai ieftine oferte de energie electrică din județul Constanța

0
596

De la 1 ianuarie, în România s‑a liberalizat complet piața de electricitate, ceea ce înseamnă că prețurile energiei nu mai sunt reglementate de către Autoritatea Naţională de Reglementare în Energie (ANRE). Putem, așadar, alege orice ofertă de pe piață.

Potri­vit ANRE, în jude­țul Con­stan­ța sunt 68 de ofer­te din care putem ale­ge. Am selec­tat mai jos pri­me­le 30 din­tre ele, în ordi­nea pre­țu­lui. Am ales ca dată de înce­pe­re a con­trac­tu­lui 4 ianu­a­rie și un cos­tum esti­mat de 100 kwh, care repre­zin­tă un con­sum mediu lunar pen­tru cli­en­ții cas­nici (simu­la­rea este făcu­tă pen­tru cli­enți cas­nici).

Potrivit ANRE, în județul Constanța sunt 68 de oferte din care putem alege. Am selectat mai jos primele 30 dintre ele, în ordinea prețului. Am ales ca dată de începere a contractului 4 ianuarie și un costum estimat de 100 kwh.

Puteți face pro­pria simu­la­te direct pe site-ul ANRE (cli­ck AICI).

Tre­bu­ie să știți însă că nu sun­teți obli­gați să schim­bați con­trac­tul. Puteți rămâ­ne cu vechi­le con­trac­te, dar plătiți auto­mat preţuri numi­te ”de ser­vi­ciu uni­ver­sal”, care sunt mai mari cu 13–26%, sau înche­iați alte con­trac­te în pia­ţa libe­ră.

Citiți arti­co­lul inte­gral pe CONSTANTA100% Autor:


Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

Leave a Reply