Toate drumurile naționale din județul Constanța sunt închise, cu excepția DN39 și A2! ALERTA DE COD PORTOCALIU

0
331

ALERTA DE COD PORTOCALIU, pentru întregul județ Constanța! S‑a închis circulația pe DN22C, DN2A și DN3 din cauza viscolului și a vizibilității reduse!

Din cau­za nin­so­ri­lor abu­n­den­te și a visco­lu­lui, care pro­duc vizi­bi­li­ta­te redu­să, CNAIR si Poli­ția Ruti­e­ră au decis închi­de­rea cir­cu­la­ți­ei ruti­e­re pe urmă­toa­re­le sec­toa­re de dru­muri naționale:

Ø  DN22C, km 0+000 – km 42+740, Cernavodă-Murfatlar;

Ø  DN2A, km 126+000 – km 183+000, Hâr­șo­va – Miha­il Kogălniceanu;

Ø  DN3 DN , km 129+000 – km 271+429, Ostrov – Murfatlar.

Facem apel la con­du­că­to­rii auto să cir­cu­le pru­dent, să adap­te­ze vite­za la con­di­ți­i­le din tra­fic, să ple­ce la drum doar dacă au auto­ve­hi­cu­le­le echi­pa­te cores­pun­ză­tor pen­tru con­di­ții de iar­nă și să se infor­meze în pre­a­la­bil cu pri­vi­re la con­di­ți­i­le de tra­fic din zone­le tranzitate.

Pre­ci­zăm că toa­te direc­ți­i­le regio­na­le ale CNAIR sunt mobi­li­za­te și inter­vin în per­ma­nen­tă aco­lo unde este cazul pen­tru ca tra­fi­cul ruti­er să se des­fă­șoa­re în con­di­ții de siguranță.


Man­ga­lia News, 27.01.2021.


Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

Leave a Reply